Het Groene Waasland van januari 2021 is digitaal beschikbaar

I N H O U D :

p02    ‘t--> Het  & 50-40-20     BBL
p02    Natuurpunt brengt biodiversiteit in onze gemeente in kaart     Panneweel
p03    Mussenteldag 2021 op 3, 4 en 5 april         ABLLOvzw
    kalender : vzw Durme, Natuurpunt Scousele, 

p04    Geen reden voor een feestje door gebrek aan visie en ambitie        ABLLOvzw
p06    Broedseizoen 2020 in volle Lockdown        ABLLOvzw
p08    Ons Streven  40 JAAR        Ons Streven
p10     Otter gespot in Reservaatzone Donkmeer     vzw Durme
p11    Opgepompt grondwater krijgt nieuwe bestemming in de Buylaers     vzw Durme
p11    vzw Durme kocht in 2020 15 ha nieuwe natuur    vzw Durme    
p12    Verhuizing zwembad inderdaad dramatische vergissing    ABLLOvzw
p14    Positief nieuws :Fietsbrug - ontbrekende schakel op de fietssnelweg F4 -  
    aan Vijfstraten op komst      Fietsersbond Sint-Niklaas - ABLLOvzw
p15    Via trage wegen wandelen omheen Nieuwkerken (11 km)    ABLLOvzw
p19    Muziekwandeling door de Roomkouter        Natuurpunt Scousele
p20    jacht in Tielrodebroek        Ons Streven
p23    Natuurpunt Waasland vormt speelbos  op De Vaag  in Waasmunster 
          om tot gemengd loofbos        Natuurpunt Waasland
p24    Bouwmeester Scan Temse: een blauwdruk voor het Waasland? DEEL 1    Ons Streven
p29     Ende quam verdrom in Waes, in’t Soete Lant ​​​​​​​        Ons Streven

Het volledig nummer: Het Groene Waasland 15 januari 2021 nr 220

H O E  A B O N N E R E N ?