broedseizoen van 2017 ronduit slecht!

Sedert 2012 voert ABLLO vzw (Actiecomité Bescherming Linkeroever en Waasland) in samenwerking met groep TEREC UGent een urbaan mezen project uit in de steden Gent (2012), Sint-Niklaas (2014), Dendermonde (2014) en Terneuzen (2017). 

In elk van de steden hangen 100 -170 nestkasten voor mezen bij particulieren, scholen, rusthuizen, kerkhoven en openbare diensten.  Als controlegebied gebruiken we een meer dan 100 jaar oud beukenbos in Zwijnaarde (bij Gent) waar 193 nestkasten hangen en de koolmeespopulatie reeds opgevolgd wordt sedert 1964.  Het gaat hier om een typisch ‘citizen science’ project waarbij burgers ons helpen bij het verzamelen van de gegevens.  Iedere deelnemer begint vanaf 1 maart zijn/haar nestkast wekelijks te controleren en noteert de waarnemingen op een formulier.  Dit tot wanneer het wijfje begint te broeden en het totaal aantal gelegde eieren gekend is.  De ouders worden door ons geringd en gemeten als de jongen min 10 dagen oud zijn en de jongen worden geringd als ze 15 dagen oud zijn.  Op die manier krijgen we een volledige dataset van eerste einddatum (datum waarop het eerste ei gelegd wordt), aantal gelegde eieren, aantal jongen, aantal uitgevlogen jongen. 

 

meer lezen:  broedseizoen van 2017 ronduit slecht!