Huismussentelweekend 2020

Ga naar  Formulier mussentelweekend 2020

Wie meer informatie wil hebben over   hoe huismussen herkennen  kan eerst even gaan kijken op http://www.mussenwerkgroep.be/   

​​​​​​​

De resultaten van het huismussentelweekend 2017

Resultaten mussentellingen  van de voorbije jaren

  Via de gegevens van het jaarlijks huismussentelweekend willen we een idee krijgen over het voorkomen van de huismusgroepen in Vlaanderen.  De huismus leeft in groep en de grootte van de groep speelt een belangrijke rol in het voortbestaan van de Huismus.  Dergelijke gegevens kunnen we enkel verzamelen tijdens het broedseizoen wanneer elke huismusman zit te tjilpen. Dit project vormt een samenwerking tussen Vogelbescherming Vlaanderen, ABLLOvzw en Groep Terec UGent.  

Dit jaar gaat het huismussentelweekend door op 4 en 5 april 2020. Kan je niet tellen in dat weekend dan kan het ook nog gebeuren in de week erop.  We roepen dan ook iedereen op, met of zonder tuin, stad of buitengebied, op om (opnieuw) mee te tellen.

In 2012 werden de gegevens van 10 jaar Huismussentelweekend wetenschappelijk verwerkt en bekend gemaakt via ons dossier  ‘De toestand van de huismus in Vlaanderen’.

Daaruit blijkt dat na 10 jaar, de huismuspopulatie, vooral in stedelijk gebied, verder achteruitgaat en dat dit vooral te wijten is aan een gebrek aan ‘groen’.  Verder toont dit  ook het belang aan van ‘citizen science’ of hoe belangrijk burgers zijn bij het verzamelen van wetenschappelijke gegevens.

Op de website van de mussenwerkgroep  (www.mussenwerkgroep.be ) staat duidelijk uitgelegd wat we onder mussen tellen verstaan.  Op diezelfde website vind je ook tal van geheugensteuntjes om huismussen te horen.

Aangezien het huismussentelweekend kadert in een lange termijn onderzoek, is het belangrijk dat we jaarlijks opnieuw tellen zelfs als er geen huismussen meer zijn: een nulmeting is voor ons eveneens een belangrijk gegeven.

Vijf minuutjes de oren spitsen en luisteren naar het getjilp van mussen of de afwezigheid van dat getjilp, is voldoende en levert belangrijke gegevens op. 

Resultaten mussentellingen  van de voorbije jaren