Pleidooi voor een natuurverbinding over of onder de N403 in Stekene

Klik op  Dossier in Het Groene Waasland 

De N403 (Stropersstraat) snijdt dwars doorheen een prachtig bosrijk landschap (bron: google maps)

De Vlaamse Administratie voor Wegen en Verkeer (AWV) maakt plannen op om de N403 van Sint-Niklaas naar Hulst (NL) helemaal opnieuw in te richten. Daarbij gaat niet alleen aandacht naar de auto, maar ook naar veiliger fietsinfrastructuur en groenvoorziening. Het tracé van de N403 snijdt ten noorden van de E34 door een prachtig landschap, met aan de oostzijde het bekende Vlaamse natuurreservaat Stropersbossen en aan de westzijde het kleinschalig landbouw/natuurlandschap met verspreide bosjes, houtkanten en bomenrijen, net bij de rijksgrens naadloos overgaand in het natuurrijke Waterwingebied van Sint-Jansteen/gemeente Hulst (beheerd door de stichting Het Zeeuwse Landschap). Op de biologische waarderingskaart van België worden de natuurwaarden aan beide zijden van de N403 heel hoog gewaardeerd. Het gaat ondermeer over eikenberkenbossen, heischrale graslanden, heiderelicten en op de nattere plaatsen wilgen-elzenbroekbossen en soortenrijke hooilanden. Wandelaars en fietsers die beide zijden willen verkennen dienen deze drukke weg over te steken. Ook worden er steeds frequenter overstekende dieren als reeën en vossen waargenomen… . Kortom, de drukke N403 vormt een gevaarlijk obstakel en zorgt hier voor vervelende onveilige versnippering van het landschap voor zowel mensen als dieren. Er zijn weinig andere plaatsen in het Waasland waar de potenties voor een natuurverbinding hoger zijn, dan hier over de N403 vlakbij de rijksgrens aan Kapellebrug.  Zie webstek.  

Ecoducten (natuurbruggen) worden in Nederland maar ook in Vlaanderen steeds vaker gebouwd om versnipperde natuurgebieden (opnieuw) met elkaar te verbinden. Vandaag zijn er in Vlaanderen een zestal ecoducten, waarvan die over de E19 (Loenhout), die over de E34 (Postel), die over de E313 (Hoge Kempen/ Kikbeek) en die over de N25 in het Meerdaalwoud de meest bekende zijn. Er worden momenteel plannen gemaakt voor nog een 15-tal andere prioritaire projecten voor ‘ontsnippering'.

Zeer onveilige oversteekplaats, vaak gebruikt door wandelaars en fietsers ter hoogte van de Braemstraat. De oversteek vormt de verbinding tussen de Stropersbossen (Stekene/Sint-Gillis , B) en het Waterwingebied (gemeente Hulst , NL). (bron: google maps) 

ABLLO vzw, Natuurpunt Waasland en de stichting Het Zeeuwse Landschap wensen dat er beroep wordt gedaan op het recent door de Vlaamse overheid goedgekeurde ‘Vlaams ActieProgramma Ecologische Ontsnippering/VAPEO’. VAPEO is een ambitieus programma om de ergste problemen van versnippering door infrastructuur op te lossen of te milderen, goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement omgeving (DOMG) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Klik hier.  De drie organisaties vragen dat dit project N403/Stropersbossen technisch wordt onderzocht in het kader van de ‘databank ontsnippering’, die in het kader van het genoemde Vlaams actieprogramma VAPEO wordt opgemaakt. Het hier voorgestelde project (natuurbrug, ecoduct, ecotunnel….) voldoet namelijk aan een hele reeks van de voorwaarden om geselecteerd te kunnen worden, zoals besproken in het document met de selectiecriteria van de Vlaamse overheid.

Door de geplande werkzaamheden aan de N403 door AWV te koppelen aan de gelijktijdige constructie van de hier gevraagde ‘natuurverbinding’ kan er bovendien extra zuinig worden omgesprongen met de financiële middelen. Op deze manier kunnen de Nederlandse natuurgebieden in het Waterwingebied (gemeente Hulst), en de Vlaamse natuurgebieden (gemeenten Stekene en Sint-Gillis Waas) over enkel jaren veilig verbonden worden voor overstekende dieren, wandelaars en fietsers. Sint-Gillis-Waas, Stekene, Hulst november 2020

Namens ABLLO vzw: Willy Van Overloop, voorzitter

Namens De Stichting Het Zeeuwse Landschap: Fred Schenk, districthoofd District Zuid

Namens Natuurpunt Waasland-Noord: Gert Laureys, voorzitter

pleidooi voor een natuurverbinding over of onder de N403 in Stekene pleidooi voor een natuurverbinding over of onder de N403 in Stekene pleidooi voor een natuurverbinding over of onder de N403 in Stekene pleidooi voor een natuurverbinding over of onder de N403 in Stekene pleidooi voor een natuurverbinding over of onder de N403 in Stekene
03-12-2020