STOP TTIP Day 2016

De Europese Unie staat op het punt om vrijhandelsakkoorden te ondertekenen met de Verenigde Staten en Canada. Dat is slecht nieuws. Waarom?

Omdat de akkoorden aansturen op het vermarkten van zorg en onderwijs.

Omdat de akkoorden onze klimaatwetgeving versoepelen.

Omdat de akkoorden de afbraak van onze arbeidsvoorwaarden betekenen.

Omdat de akkoorden meer macht geven aan multinationals.

...

 Lees meer op www.stopttip.be  en op  http://www.mo.be/interview/vergis-je-niet-ttip-nog-niet-dood-en-begraven   en   https://www.youtube.com/watch?v=hLP0CzpP1XQ    

 

Deze handelsakkoorden staan haaks op het samenlevingsmodel dat we nastreven. Overal ter wereld verenigen burgers zich om de akkoorden tegen te houden. Maar er is weinig tijd. Al op 22 september wil de Europese Comissie een beslissing nemen.

 

Vandaar  : MANIFESTATIE  op dinsdag 20 september 2016 om 17 uur in Brussel  zie   http://www.stopttip.be/-nl-?lang=nl