Trein moet hoofdrol spelen in vervoerregio Waasland

Aan de beleidsverantwoordelijken betreffende:

- basisbereikbaarheid

- vervoerregio Waasland en de vervoerregioraad

- treinnet en samenwerking met NMBS en Infrabel en havenbedrijven

- voor groter aandeel personen- en goederenvervoer op het treinnet

 

Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts wil het openbaar vervoer verbeteren. Hij start nog dit jaar met basisbereikbaarheid. Vervoerregio’s, waaronder deze van het Waasland, moeten dit in de praktijk brengen. De Wase milieukoepel ABLLO vindt dat de trein een hoofdrol moet spelen en vraagt om deze rol te versterken door samenwerking:

 

- Op lokale schaal: gemeenten, De Lijn, AWV e.a. moeten investeren in de stations, de omgeving en de ontsluiting ervan. 

- Op bovenlokale schaal: NMBS en Infrabel moeten met een wervende visie uitpakken en vervolgens de rol van de vier spoorlijnen in het Waasland gefaseerd ontwikkelen.

 

  

 

Slechts een deel van het Waasland hoort bij de vervoerregio Waasland. Beveren en Zwijndrecht zijn bij Antwerpen gevoegd. Maar het treinnet gaat verder tot Gent, Antwerpen, Mechelen, Dendermonde en Brussel. Bovendien vragen de havens om het goederenvervoer op het spoor te verdubbelen.

ABLLO pleit om samen te werken aan het treinnet over de grenzen van de vervoerregio’s. Het spoorwegnet moet het vervoer van ruim dubbel zoveel reizigers en goederen aankunnen.

 

Vier jaar geleden stelde ABLLO dit reeds voor in het dossier Spoorstrategie Waasland. De vervoerregioraad moet duidelijkheid scheppen hoe we het treinnet een hoofdrol kunnen laten spelen.

ABLLO levert opnieuw een bijdrage met de diareeks 'Trein moet grote rol spelen in vervoerregio Waasland:     diareeks als pdf       diareeks als ppt

 

Deze presentatie geeft aan in welke richting de vervoerregio Waasland kan (en moet) samenwerken om resultaat te boeken. Er staat veel te gebeuren: 

 

• Basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit met nieuwe vertegenwoordiging gemeenten in de Vervoerregioraad Waasland onder leiding van MOW.

• Energie- en klimaatdoelstellingen.

• Vervoersplan NMBS 13 december 2020, nu reeds in voorbereiding.

• Routeplan 2030 en Slim naar Antwerpen, met modal shift 50/50.

• Havens Antwerpen en Gent, met verdubbeling van het goederenvervoer per trein en de ontwikkeling van de Europese Rail Freight Corridors.

• Aanleg van een derde spoor Sint-Niklaas – Lokeren. Dit samen met vervanging van overwegen met ruimtelijke inpassing en andere verkeerscirculatie in de buurt.

 

Met de diapresentatie geeft ABLLO aan waar het lokale en bovenlokale beleid voor staan. 

De diareeks bestaat uit vijf hoofdstukken:

1. Basisbereikbaarheid, 

2. Cruciale rol van de trein, 

3. Knelpunten op het treinnet, 

4. Samenwerking, 

5. Inspiratie in lokale aanpak. 

 

Denk globaal en handel lokaal. Dat is de centrale boodschap. 

 

ABLLO licht desgevraagd graag deze presentatie toe. 

 

Voor ABLLOvzw

 

Erik Rombaut (secretaris) en Willy van Overloop (voorzitter)