Vijftig jaar ‘vernieuwd’ station Lokeren

Open brief aan:​​​​​​​

Federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet,

Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters,

Voorzitter van de vervoerregio Waasland, Carl Hanssens,

Provinciale deputatie, Oost-Vlaanderen,

College van burgemeester en schepenen van Lokeren,

CEO van NMBS, Sophie Dutordoir,

CEO van Infrabel, Benoît Gilson,

artikel in pdf

Begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw ging de elektrificatie van de spoorlijn Antwerpen – Gent gepaard met een vooral technische ‘modernisering’van het station Lokeren. De reiziger stond niet centraal. De sporen en perrons kwamen hoger te liggen, op een talud dwars door de stad. Op 29 mei 1973 vond de inwijding plaats, bijna vijftig jaar geleden. Toch valt er niets te vieren. Want er is toen half werk geleverd. Het talud en het station passen niet goed in de buurt. Het sporenplan laat geen vlotte treindienst toe. De lage perrons en de al jaren defecte roltrappen en liften zijn niet klantvriendelijk. Na een halve eeuw dienst is het station een uitgeleefd verhaal. Door een gebrek aan visie, ambitie en samenwerking kan in 2023 geen feestje worden gebouwd.

Wanneer begint de noodzakelijke samenwerking?

Al jaren klaagt het stadsbestuur van Lokeren dat het station niet goed past in de buurt.

In 1997 werd de achteringang en parking geopend: troosteloosheid troef.

In 2011 werd een eerste masterplan voor de stationsomgeving opgemaakt. 

Het verdween in een lade....

Het Groene Waasland schetste al tweemaal uitgebreid hoe het zou moeten:

in nr. 188 (dec. 2014) Spoorstrategie Waasland

en in nr. 200 (februari 2017)  Maak van station Lokeren bruisend trefpunt in de stad

zie ook : https://hetgroenewaasland.be/OV .

Intussen begon Vlaanderen met het decreet Basisbereikbaarheid een vernieuwing van het openbaarvervoerbeleid.

Op het topniveau staat het treinnet. Maar, opnieuw, er beweegt niets zoals voorgesteld in Het Groene Waasland.

Er is totaal geen samenwerking tussen alle bestuurslagen op vlak van visie en ambitie voor het station en omgeving. Dus herhalen we de vragen:

• Hoe realiseer je aanzienlijk meer personen- en goederenvervoer per trein?

• Hoe organiseer je bijgevolg meer aansluitend vervoer, te voet, met fiets, bus en auto?

• Hoe stem je daar de voorzieningen op af, zoals pleinen, stallingen, halten, parking?

• Hoe pas je het lokale verkeersnet aan die groei aan, gelet op veiligheid en leefbaarheid?

• Hoe geef je de omgeving vorm, binnen de zich wijzigende context?

• Kortom, hoe ontwerp je een nieuwe, duurzame overstapcultuur?

Het huidige stadsbestuur zegt niet te kunnen wachten op de NMBS, Infrabel en andere initiatieven. Daarom dat dit voorjaar alvast een deeltje van het stationsplein door de stad heraangelegd wordt. Maar, van een gezamenlijke aanpak is lang geen sprake. Er wijzigt niets structureels aan deze bijna vijftigjarige toestand.

Daarom vragen wij aan alle bestuurslagen: wanneer kunnen we een begin van die samenwerking verwachten?

Fred Van Remoortel, ABLLO vzw

Vijftig jaar ‘vernieuwd’ station Lokeren Vijftig jaar ‘vernieuwd’ station Lokeren Vijftig jaar ‘vernieuwd’ station Lokeren