Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving?

Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Ja, dat is mogelijk!

De zone tussen spoorlijn 54 en de Passtraat kan een heel ander uitzicht krijgen.  Zie artikel in Het Groene Waasland

Nu is de Passtraat een vrij drukke verkeersader tussen de Raapstraat/Antwerpse Steenweg en de N70 en verder. Veel verkeer van en naar Europark-Noord en -Oost passeert via de Passtraat. De ontsluiting gebeurt voornamelijk via het kruispunt N70/Passtraat.

Kan de situatie niet omgegooid worden? Ja, dat kan!

Door het kruispunt N70/Passtraat 100 meter te verleggen richting Zwembad. Daar komt een nieuwe aansluiting op de N70 met Europark-Noord en Europark-Oost. En dit enkel voor auto's en vrachtwagens: enkel rechts in en uit, zonder lichten en zonder de N70 te moeten kruisen!. Er is dus een nieuwe circulatie mogelijk via de wegen in Europark-Noord en -Oost direct van en naar de N70.

Vervolgens het huidige kruispunt Passtraat/N70 aan te passen:  geen auto’s meer, enkel fietsers en voetgangers met een veilige oversteek (bv met middenberm, zoals aan Vijfstraten), is de Passtraat 'in het midden geknipt'. Door aan beide andere uiteinden van de Passtraat een gelijkaardige knip toe te passen, kan bijna heel die straat omgevormd worden tot een verkeersluwe straat, een fietsstraat. Pakweg de helft van de verharding kan opgebroken worden zodat een veel meer klimaatbestendige laan mogelijk is.

Dit zijn de hoofdlijnen. Het waarom en hoe kan je lezen in bijgevoegde presentatie.

Dit is niet te nemen of te laten. Wel een begin van discussie over een betere leefomgeving voor de bewoners van de Passtraat.

Vooral de stad Sint-Niklaas is hier verantwoordelijk voor.

Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving? Ja, dat is mogelijk. Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving?
07-12-2020