Heel eenvoudig door 8 Euro over te schrijven naar BE39 7310 4317 9119 ....
ABLLOvzw wil meer aandacht voor veiligheid en leefbaarheid, verkeersafwikkeling en klimaatbestendigheid, met een nieuwe overstapcultuur.
Vlaanderen moet een kans geven aan brede fietslanen buiten de bebouwde kom
Maak --opnieuw-- ruimte voor lanen, bv. Oude-Bruglaan te Lokeren
Naar beter grondstoffengebruik in circulaire systemen: FDME steunt vier innovatieve projecten
Het Groene Waasland zal voortaan VIER maal per jaar verschijnen in plaats van 5 maal.
Wandelingen in het Waasland zoveel mogelijk langs trage wegen. Samengesteld door de werkgroep WWW.
Klimaat en biodiversiteit hangen heel sterk samen, vandaar dat groene oasen heel belangrijk zijn. Actie 'groene oasen ' nog tot december 2024!
De inhoud van het januari-nummer en het PDF-stand.
Op 27 oktober 2021 belegde het buurtcomité Lokeren-Zuid een info-avond over de Haalbaarheidsstudie N47 dwars door Lokeren-Zuid.