Een abonnement nemen op Het Groene Waasland

Dat kan heel eenvoudig door € 8 over te schrijven naar  BE39 7310 4317 9119. Dan ben je tevens standaardlid van ABLLOvzw, een regionale milieuvereniging die bijna 50 jaar(!) bestaat.   Vermeld : lidgeld, jaartal en je naam. Je ontvangt dan thuis jaarlijks 5 maal het  tijdschrift   Het Groene Waasland   (afgekort  HGW  of GW )  met informatie rond natuur en milieu (met focus op de regio tussen Antwerpen en Gent).

Als een gezinslid reeds ABLLO-lid is,  kan elk ander gezinslid voor slechts 1 Euro extra bijkomend gezinslid worden . 

Dus nog geen lid?   Je doet ons een enorm plezier door hier verandering in te brengen.

Heel erg bedankt!

V O O R B E E L D E N 

Voorbeeld  : lid met GW  of  leden met GW

Jan wil lid van ABLLOvzw worden met een abonnement  op ’t groene waasland (8 Euro). Jan is dan 'standaardlid'

Wil zijn partner Els ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro extra. Dus samen 9 Euro. 

Willen zijn partner en zijn dochter Leen lid worden, kan dat voor 2 Euro extra. Dus samen 10 Euro. Els en Leen zijn dan 'bijkomende gezinsleden'

Jan kan dan  8  of  9 of  10 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in het geval van 10 Euro)  " lidgelden 2022; 3 leden : Jan, Els en Leen (met GW) ". 

Vermeld dus “lidgelden 2022; aantal leden, de (voor-)namen (met GW)"

staat voor 2022

'Trouwe' leden, die vòòr 1 januari 2022 betalen, krijgen korting. Zie https://hetgroenewaasland.be/korting

Lid worden van ABLLO vzw, zonder het tijdschrift te ontvangen, kan ook voor slechts 2 Euro.

Voorbeeld :  lid zonder GW  of  leden zonder GW

Jef wil ABLLO-lid worden maar zonder  Het Groene Waasland en moet dan 2 Euro betalen.  Jef is dan 'basislid'

Wil zijn partner Sara ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro extra. Dus samen 3 Euro.

Willen zijn partner en zijn dochter Sanne ook lid worden, kan dat voor 2 Euro extra. Dus samen 4 Euro.  Sara en Sanne zijn dan 'bijkomende gezinsleden'.

​​​​​​​

Jef zal dan  2  of  3 of  4 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in geval van 4 Euro) " lidgelden 2022;  3 leden : Jef, Sara en Sanne (zonder GW)"  

Vermeld dus “lidgelden 2022; aantal leden, de (voor-)namen (zonder GW)"

staat voor 2022