Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, een initiatief van Indaver en de milieuorganisaties ABLLO vzw en BBL, wil mensen, organisaties en bedrijven inspireren tot gedragsverandering door duurzame en vernieuwende projecten rond materialen- en energiebeheer te ondersteunen.

Abllo vzw vernieuwt een zijn website.                      

Waar vroeger www.abllo.be stond, zal dat nu meestal  https://hetgroenewaasland.be  zijn!

Hoe lid worden van ABLLOvzw ?
ABLLO vzw wil haar expertise en know-how ter beschikking stellen van lokale verenigingen, milieuraden, scholen, gemeenten en steden.  Bekijk ons sprekersaanbod.
Waar wandelen in de natuur?
ABLLO vzw werd opgericht in 1970 en heeft als doel de belangen van natuur en milieu in het Waasland te behartigen, en dit in de breedst mogelijke betekenis.