Heel eenvoudig door 8 Euro over te schrijven naar BE39 7310 4317 9119 ....
De titels van alle artikels vanaf nr 134 (maart 2003) tot nu
Op 27 oktober 2021 belegde het buurtcomité Lokeren-Zuid een info-avond over de Haalbaarheidsstudie N47 dwars door Lokeren-Zuid.
Klimaat en biodiversiteit hangen heel sterk samen, vandaar dat groene oasen heel belangrijk zijn. Actie 'groene oasen ' nog tot december 2024!

Ook dit jaar vaart de voet- en fietsveerpont gelukkig opnieuw tussen Walsoorden (gemeente Hulst) en Hansweert/Kruiningen

Wandelingen in het Waasland zoveel mogelijk langs trage wegen. Samengesteld door de werkgroep WWW.
Bond Beter Leefmilieu en ABLLO vzw protesteren formeel tegen het doorgeven van bevoegdheid afbakening stedelijk gebied Sint-Niklaas en de verhuizing van AZ Nikolaas en de verspilling van schaarser wordende ruimte. (15 juni 2021)

Sedert 2020 vaart De Waterbus voor rekening van de Vlaamse overheid.
ABLLO pleitte er al eerder voor om deze dienst te verlengen tot Doel.
​​​​​​​Dus met een bijkomende korte oversteek van de Schelde en dus met herstel van het vroegere veer Doel-Lillo
Zie: ABLLOvzw wil betere Waterbussen.

De inhoud van het november-nummer en de PDF.

BERICHT IVM  ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan AZ Nikolaas