KLIK-pagina van 't Groene Waasland

Hieronder vindt u de inhoud van de meest recente nummers met in volgorde: pagina; artikel; auteur/vereniging alsook de links (URL’s of webpagina's) waarnaar in bepaalde artikels wordt verwezen.

MAART 2021  (info schansen)

P02      Tel je mee?        ABLLOvzw

            www.hetgroenewaasland.be/mussentelling

            www.mussenwerkgroep.be

            www.vogelgeluid.nl/huismus

P03      Waarom begin april  huismussen tellen en wat is het verschil met het grote ‘Vogelweekend’ van Natuurpunt  ABLLOvzw

            www.hetgroenewaasland.be/jennydelaet

www.hetgroenewaasland.be/algemeen/mussenartikels-algemeen

burgerwetenschap  www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Citizen-science-burgerwetenschap.htm
​​​​​​​
p06      De huismus in  Vlaanderen anno 2020      ABLLOvzw

p08      Vzw Durme koopt opnieuw meer dan 10 hectare natuur     vzw Durme

            https://www.hln.be/berlare/vzw-durme-koopt-4-6-hectare-grond-aan-om-natuur-te-laten-herstellen~ad949a10e/

            https://www.vzwdurme.be/index.php?start=8

            https://www.facebook.com/vzwDurme

p10      Grensoverschrijdend project        Ons Streven

            https://www.scheldedelta.eu

            https://www.scheldedelta.eu/nieuws  

p11      Steun ons project  NESTKAST     Natuurpunt Waasland - Scousele

            https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29735

p12      ONS STREVEN 40 JAAR  Ons Streven

            Foute (!!)  link : https://www.landvancuijk.nl/nieuws/3920/buurtvereniging-ons-streven-40-jaar/

            http://www.onsstreven.be   

​​​​​​​​​​​​​​p15  Wandeling Schansen Haagdam Temse  Werkgroep Wandelen Waasland

            www.hetgroenewaasland.be/wandelingen

            https://belgiummilitary.wordpress.com/vastgoed-geklasseerd-per-gemeente/kruibeke/kruibeke-schans-landmolen/

            https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/204649/Steendorp_Blauwhofstraat

             https://www.fortengordels.be/forten/fort-van-haasdonk

            https://www.fortengordels.be/forten/schans-van-landmolen

            https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301485

            https://www.fortengordels.be/forten/schans-van-lauwershoek

            https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301487

            Minister beschermt bunkers en schansen uit Grooten Oorlog    https://www.nieuwsblad.be/cnt/vh3egk98         

p19      Zomerzoektocht ‘Laat je vervoeren’          Ons Streven

            www.temse.be   en   www.onsstreven.be

p20      3 filmpjes          ABLLOvzw/BBL

                www.hetgroenewaasland.be/film

 Filmpje op twitter  https://twitter.com/BeterLeefmilieu/status/1360166490402619392

 En op facebook  https://www.facebook.com/watch/?v=1335630296784905

www.hetgroenewaasland.be/azn

Waarom is ABLLO tegen die verhuizing?    www.hetgroenewaasland.be/sites/default/files/eigen-videos/ABLLO%20AZ-ni…;

energiewijzer    www;hetgroenewaasland.be/energiewijzer   Op deze pagina staan enkele filmpjes. Eén filmpje is nog niet volledig goed bereikbaar. Dat komt binnenkort. 

p21      Bond Beter Leefmilieu klaagt dubbelzinnige houding aan n.a.v. verhuizing AZ Nikolaas  BBL

             ​​​​​​​https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/hoe-vlaanderen-haar-eigen-ru…

p22      Sint-Niklaas, stand van zaken Lobbenstad   ABLLOvzw

            Kardinaal Cardijnlaan: straat van de toekomst   www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/projecten/kardinaal-cardijnlaan-straat-van-de-toekomst

            www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/33565/31588/de-lobbenstad-als-natuur…

            https://fietsberaad.be/praktijk/het-lobbenstadmodel-in-sint-niklaas/

https://docplayer.nl/36478645-Lobbenstad-sint-niklaas.html

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participati…

https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/Lobbenstadmodel…

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participati…

p26      Bouwmeester Scan Temse: een blauwdruk voor het Waasland? DEEL II        Ons Streven

            Link naar de website met Bouwmeester Scans :  www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan

Link naar de Bouwmeester Scan van Temse op de website van de gemeente:  www.temse.be/index.php/wonen-en-bouwen/dienst-ruimtelijke-ordening-en-h…

www.temse.be/index.php/wonen-en-bouwen/dienst-ruimtelijke-ordening-en-h…

​​​​​​​document BMS​​​​​​​​​​​​​​

p30      Kalender (-info)   HGW

www.hetgroenewaasland.be/kalender

www.panneweel.be

JANUARI 2021

p02   ‘t--> Het & 50-40-20  BBL
p02   Natuurpunt brengt biodiversiteit in onze gemeente in kaart   Panneweel
      Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar natuurstudie@panneweel.be
p03   Mussenteldag 2021 op 3, 4 en 5 april      ABLLOvzw
      Meer informatie in het maartnr.
      kalender : vzw Durme, Natuurpunt Scousele, Ons Streven, 
p04   Geen reden voor een feestje door gebrek aan visie en ambitie       ABLLOvzw
      Maak van station Lokeren bruisend trefpunt in de stad (2017)
      zie ook : https://hetgroenewaasland.be/OV .
p06   Broedseizoen 2020 in volle Lockdown       ABLLOvzw
      Meer over mezen
p08   Ons Streven 40 JAAR       Ons Streven
      geschiedenis, 
p10   Otter gespot in Reservaatzone Donkmeer   vzw Durme
p11   Opgepompt grondwater krijgt nieuwe bestemming in de Buylaers    vzw Durme
p11   vzw Durme kocht in 2020 15 ha nieuwe natuur     vzw Durme    
p12   Verhuizing zwembad inderdaad dramatische vergissing     ABLLOvzw
       brochure project , stadsgesprek, artikel HLN met F. Willockx op 8 jan 2021, Opening SINBAD in 2016
p14   Positief nieuws :Fietsbrug - ontbrekende schakel op de fietssnelweg F4 - aan Vijfstraten op komst     
                                 ​​​​​​​Fietsersbond Sint-Niklaas - ABLLOvzw
p15   Via trage wegen wandelen omheen Nieuwkerken (11 km)    ABLLOvzw
p19   Muziekwandeling door de Roomkouter       Natuurpunt Scousele
      Op facebook , elders in HGW,  info bij Natuurpunt Waasland, info bij Natuur en Bos
p20   jacht in Tielrodebroek       Ons Streven
      info bij Natuur en Bos, jachtplan aanpassen, Natuur en Bos wildbeheer
p23   Natuurpunt Waasland vormt speelbos op De Vaag in Waasmunster 
     om tot gemengd loofbos       Natuurpunt Waasland
p24   Bouwmeester Scan Temse: een blauwdruk voor het Waasland? DEEL1    Ons Streven
      Wat is Bouwmeester Scan , Bouwmeester Scan van Temse op website Temse ,
p29   Ende quam verdrom in Waes, in’t Soete Lant       Ons StrevenNOVEMBER 2020

p02    Herabonneren    GW
p04    Waarom nog geen tram naar Beveren?     ABLLOvzw
p10    Nieuwkomers  in het Waasland: “hoelang nog tot een wonderbare visvangst?”    Ons Streven
p14    Twee nieuwe wandelnetwerken    ABLLOvzw
​​​​​​​              https://www.wandelknooppunt.be/nl
              https://www.routen.be/wandelpakket-waasland
p15    Via trage wegen wandelen omheen Bazel (8 km )    ABLLOvzw
p19    Een natuurverbinding over of onder de N403 in Stekene    ABLLOvzw
​​​​​​​              https://www.ecopedia.be/encyclopedie/ontsnippering
​​​​​​​              https://www.wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/VA…
​​​​​​​              https://wegenenverkeer.be/nieuws/vapeo-vlaams-actieprogramma-ecologisch…
​​​​​​​              https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/VAPEO_…
​​​​​​​              https://www.hetzeeuwselandschap.nl/
​​​​​​​              http://natuurpuntwaasland.be/index.php/kern-noord
p22    Roep om een nieuw RUP    Ons Streven
p23    Prijsuitreiking zomerzoektocht 2020 sport en spel     Ons Streven   
p24    Bubble cleanup    Ons Streven
p25    Nieuwe projectoproep van Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer     ABLLOvzw
              https://www.fdme.be/meta-nav/regionale-oproep/
              Projectoproep via KBS
p26    Een nieuwe toekomst voor de Passtraat en omgeving?      Fietsersbond Sint-Niklaas/ABLLOvzw
              https://hetgroenewaasland.be/Passtraat
p28    Commentaar over Oosterweel toepassen op AZ Nikolaas    ABLLOvzw
              Overzicht verhuizing AZ Nikolaas
p29    Groot spinnenweb op de roomkouter in Steendorp    Natuurpunt Waasland - Scousele
p29    Omer Burm is niet meer    De Raaklijn/Fred VR
p30    Klassement van de energieleveranciers    Greenpeace/ABLLOvzw
              www.rescoopv.be     en   www.rescoop.eu
​​​​​​​              https://mijngroenestroom.be/

SEPTEMBER 2020

p02    Geplande Mercatorknoop is nu al achterhaald !!     ABLLOvzw, Fietsersbond
p03    Bouwen we gaspijpleidingen die we misschien nooit nodig hebben?     BBL
p04    Insecten in de kijker  Deel 8 (slot)    Marc Bogaerts
p08    Filmactie op de cuesta    Ons Streven
p09    Vernietiging omgevingsvergunning Waesmeer; openstellen voetweg Waesmeer    Ons Streven
p10     Groenpool Tielrode     Ons Streven
p13    Dossier Mercatorknoop N70/R42    ABLLOvzw, Fietsersbond
p21    Wij raapten zwerfvuil op zondag 8 maart    Ons Streven    
p21    Dringend visie rond ruimtelijke ordening in Stekene gewenst    Eric Vandaele (lid Stekene Verkocht)
p22    Een explosie van voorjaarslibellen langs de Durme van Lokeren tot Puyenbroeck      vzw Durme
p24    Samen naar de kaap van 100 hectare in de Fondatie van Boudelo    vzw Durme
p25    Potpolder Tielrode tijdelijk minder toegankelijk    Ons Streven
p25    Bezwaar tegen aantasting open terrein in Waasmunster    ABLLOvzw
p26    “WOW” -effecten in de natuur    Natuurpunt Waasland - Scousele
p27    Werken in de Polders van Kruibeke     Natuurpunt Waasland - Scousele
p28    Belangrijke historische groene  oase Kemzeke moet blijven     ABLLOvzw
p29    Heel wat bomen op het openbaar domein dreigen te verdwijnen    BBL, ABLLOvzw
p30    Kalender    GW

MEI  2020

P02        Vooraf  
P03        Zet je schouders onder onze natuur en word lid van een beheerteam               vzw Durme
                  http://www.vzwdurme.be/index.php/over-de-vereniging/vrijwilligers
                  http://www.vzwdurme.be/index.php/werkg
P03        Vliegtuigcrash in het Meulendijkbroek in Waasmunster-Sombeke    vzw Dur
P04        ‘energiewijzer’  bespaart        ABLLOvzw     https://www.energieid.be/groups/Abllo

                  https://www.abllo.be/energiewijzer
P06       Meer dan 9000 deelnemers Huismussentelweekend 2020 : eerste resultaten Vogelbescherming  

             Mus   http://vogelbescherming.be/informatiecentrum/persberichtenarchief/eerste-resultaten-huismussentelweekend-2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=huismussen_tellen_kan_nog_altijd&utm_term=2020-05-26

                    http://www.mussenwerkgroep.be/

                    https://www.abllo.be/studies-over-huismussen-vlaanderen
P08        Insecten in de kijker  Deel 7 Marc Bogaerts

P12        11 km wandelen via 11 trage wegen in Belsele   De Raaklijn

        https://www.wikiloc.com/hiking-trails/11-km-wandelen-in-belsele-langs-11-trage-wegen-50114069

Andere trage wegenlussen

WEST   https://www.wikiloc.com/hiking-trails/belsele-trage-wegen-wandellus-west-5433107

OOST  https://www.wikiloc.com/hiking-trails/belsele-trage-wegen-wandellus-oost-5455018

ZUID   https://www.wikiloc.com/hiking-trails/belsele-trage-wegen-wandellus-zuid-5454879

NOORD  https://www.wikiloc.com/hiking-trails/belsele-trage-wegen-wandellus-noord-5410994

P 14      de paddencrash van 2020     Ons Streven           

P15      11 km Wandelen in Haasdonk               ABLLOvzw

Haasdonk : noordelijke wandellus rond dorpskern 2020    https://www.wikiloc.com/walking-trails/haasdonk-noordelijke-wandellus-rond-dorpskern-2020-51453810

 

P 18      Je volgende vakantiebestemming, lekker in de buurt:  Streek-GR (175 km) Waas- en Reynaertland ABLLOvzw

                  https://www.groteroutepaden.be/

                  https://www.groteroutepaden.be/nl/streek-gr-waas-en-reynaertland-topo

                  http://www.trekkings.be/Streek-GR_Waas_en_Reynaertland.htm

P 20      Nieuwkomers in het Waasland deel 7: Ons Streven

                  https://waarnemingen.be/species/16663/

P 24     'Groot Molsbroek' in Lokeren en Waasmunster is een erkend natuurreservaat                vzw Durme

                  http://www.vzwdurme.be/index.php/natuurgebieden/het-groot-molsbroek

 

P 26      Sint Henricusschool uit Steendorp helpt padden overzetten              Natuurpunt Waasland - Scousele

P 26      De wereld op drift Natuurpunt Waasland - Scousele

P 27      Wist je dat                Natuurpunt Waasland - Scousele

P 27      Gratis verrekijker voor wandelaars        vzw Durme

P 28      Kalender (-info) 

Hortus   https://www.hortus-ter-saksen.be/programma.html

                  Vzw Durme  http://www.vzwdurme.be/index.php/act/cat.listevents/2020/06/21/-

                  natuurpunt-zuid-waasland   https://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/agenda.html

                  natuurpunt Waasland Noord   https://www.panneweel.be/

                  VELT Waasland  https://beweegt.velt.be/waasland/1159/onzeactiviteiten

                  natuurpunt Waasland Scousele      https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-waasland-kern-scousele

            Ons Streven   http://www.onsstreven.be/programma-2019

 

MAART  2020

p02          Huismussen tellen is leuk, noodzakelijk en corona-veilig    ABLLOvzw

www.huismussenwerkgroep.be

www.abllo.be/mussentelling

http://www.abllo.be/studies-over-huismussen-vlaanderen

p02          Geen nieuwe, frequente en vlot  toegankelijke treinen  op spoorlijn 54 Sint-Niklaas – Mechelen  ABLLOvzw

http://www.abllo.be/spoorstrategie-waasland-dossier

http://www.abllo.be/temse/flyer

p04          Insecten in de kijker deel 6    Marc Bogaerts

p08          Otter duikt op in Durme- en Moervaartvallei        vzw Durme

https://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/258-otter-duikt-op-in-durme-en-moervaartvallei

https://www.natuurpunt.be/nieuws/otter-duikt-op-durme-en-moervaartvallei-oost-vlaanderen-20200106

https://www.youtube.com/watch?v=xmzXuDpK6Uk

p10          Pantsertroepen ter land en ter water (deel 6)      Ons Streven

                  https://www.ecopedia.be/dieren/lettersierschildpad-roodwang-geelbuik-en…

p12          25 jaar Fietsersbond in een notendop  Fietsersbond

                  https://fietsersbond.be/nieuws

https://www.fietsersbond.be/nieuws/25-jaar-fietsersbond-een-notendop

p13          Kalender (-info)

CORONA : Gaat een activiteit door? Kijk naar :

http://www.vzwdurme.be/index.php/act/act-2/cat.listevents/2020/04/01/-

http://hortus-ter-saksen.be/programma.html

http://www.natuurpuntwaasland.be/

Kernen   http://www.natuurpuntwaasland.be/index.php/home/kernen

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-waasland-kern-scousele

www.natuurpunt-zuid-waasland.be

http://www.natuurpuntwaasland.be/index.php/kern-zuid

https://panneweel.be/index.php/activiteiten/52-openschuurdagen-natuur-h…

https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/connect2change/programma

https://beweegt.velt.be/waasland/1159/onzeactiviteiten

www.barbiergidsen.be

www.temse.be/Groen.en.Milieu/Milieudienst

p22          De toestand van de huismus in Vlaanderen anno 2019       ABLLOvzw

www.huismussenwerkgroep.be

www.abllo.be/mussentelling

http://www.abllo.be/studies-over-huismussen-vlaanderen

p25          1 jaar kijktoren in de Fondatie                vzw Durme

                  https://www.vzwdurme.be/index.php/de-fondatie-van-boudelo

http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/239-27-januari-opening…

https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/natuurgebied-fondatie-van-b…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fondatie_van_Boudelo

p26          2019, een jaar om in te kaderen            vzw Durme

                  http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/257-provincie-oost-vla…

p28          Fietsstraten, Fietszones  en artikel 40 ter              Fietsersbond

                  https://www.fietsersbond.be/nieuws/fietsstraten-fietszones-en-artikel-4…

p29          Ons Streven in overleg voor buffergroen bedrijvenzone in Klein Broek               Ons Streven

p29          Klik-berichten         ABLLOvzw

                  Buurzame Stroom zorgt voor sociale en gedeelde zonnepanelen

https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/zo-kan-het-ook-buurzame-stro…

Verkeersregels voor fietsers

https://www.touring.be/nl/artikels/verkeersregels-voor-fietsers

CO₂-uitstoot energiesector bleef stabiel in 2019 ondanks verwachte stijging

https://theworldnews.net/be-news/co2-uitstoot-energiesector-bleef-stabi…

Een slim trucje uit Denemarken: zo verbied je stookolieketels zonder stookolieketels te verbieden

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/11/co2-uitstoot-energie-bleef-stab…

https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/een-slim-trucje-uit-denemark…

p30          Tuinmezen leggen een ei  meer maar trappen in een ‘Ecologische val’.               ABLLOvzw

                  http://www.abllo.be/studies-over-mezen-vlaanderen

 

JANUARI  2020

p02          Oproep aan bestuur van Sint-Niklaas: organiseer een internationale wedstrijd                 ABLLOvzw

p02          Teltotems                 ABLLOvzw

p03          Ooievaars krijgen broedplatform           Natuurpunt Waasland

p04          Al vijftig jaar rijden treinen onder Schelde           ABLLOvzw

p07          Steenbakkerij Steendorp  stand van zaken           Natuurpunt Waasland – Scousele

p07          Dank voor de Vuurkouter      Natuurpunt Waasland – Scousele

p08          Exoten verstikken Wase waterpartijen    Ons Streven  Ecopedia    

exoten@oost-vlaanderen.be

p14          Spaghetti en gezelligheid, een zalige belevenis   burgerinitiatief Roomacker          

p15          Kalender (-info)     

p19          berichten

200 electrische bussen

Hoe duurzaam is de dagelijkse douche?   

vliegen binnen Europa

Kleine bosjes maken groter ecologisch verschil dan gedacht   en ook  in  De Morgen

p20          Onderzoekers naar plastieksoep doen op jou beroep         Ons Streven

link1    link2

p21      Vuurwerk in natuurgebied: zo hoort het niet      Natuurpunt Waasland

p22          Insecten in de kijker – Deel 5 Marc Bogaerts

p24          Waarom we wel moeten wakker liggen van korteafstandsvluchten  ABLLOvzw

p25          Creatieve plannen voor AZ Nikolaas     ABLLOvzw            www.abllo.be/AZN

 

NOVEMBER  2019 nr 214

P02 Samen voor gezonde lucht   

P02 De slimste vogelgids  Vogelbescherming Vlaanderen          en ook 

P03 Abonnement  GW :    abonnement             lidgeld           korting voor snelle betalers

P04 Maak kennis met vzw Durme

P06 Klimaatbewust consumeren vzw Durme  Link1    Link2         

P07 Werken in domein Roomacker om biodiversiteit te verhogen  Ons Streven

Inlichtingen :    kleine.domeinen@oost-vlaanderen.be.

P08 Insecten in de kijker Deel 4  Marc Bogaerts

P12 Verhuizing AZ Nikolaas ABLLOvzw  

  Een variant van het Parkziekenhuis,zonder te raken aan het Park zelf.​​​​​​​

   Open Oproep    downloadpagina Sint-Niklaas

 

P15          Kalender (-info)   

Oxfam   Cadeaubeurs winkels     Lokeren   

7 december 2019  burgerinitiatief Roomacker spaghetti a volonté   

Natuurpunt Waasland    kernen

Natuurpunt Waasland Zuid   

Natuurpunt Waasland Noord      Panneweel   

Fietsersbond   

Hortus ter Saksen   

VELT  

natuurpunt zuid waasland activiteiten  

NP   CVN-Waasland  Cursus bosgids 2020   

Polders van Groot-Kruibeke gratis polderwandelingen

P20     Exotische planten veroveren het Wase land en water (Deel 2)                  Ons Streven

De Japanse duizendknoop1     De Japanse duizendknoop2

De Reuzenbalsemien1     De Reuzenbalsemien2    

website van Alterias

P24          Het toekomstig overstromingsgebied Schausselbroek in Temse / Steendorp      

      NP W - Scousele

P24          Graag traag vandaag… 20 oktober 2019        NP W   Scousele

P25          XL zwervuilevent zondag 22 september         Ons Streven

P26          Dag van de trage weg 20 oktober 2019          Ons Streven

P26          Nacht van de duisternis: zaterdag 12 oktober               Ons Streven

P27          Eerste Natuurverkenners in het Waasland    Natuurpunt Waasland CVN

P28          Via kap- en opruimwerk naar topnatuur in het Klein en Groot Broek     vzw Durme

P29          Fijnsparren verdwijnen uit ons landschap     

P30          ‘Het Heilig Land in Temse’geniet Grote belangstelling                Ons Streven

P31          Steenbakkerij Steendorp  stand van zaken   Natuurpunt Waasland – Scousele    

    Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) in Brussel 

 

SEPTEMBER  2019 nr 2013

P02          Woordje hoofdredacteur     

P02          Groen om ons te wapenen tegen hitte zomers   ABLLOvzw

groene stapstenen voor huismussen

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

gemeente voor de toekomst

P04          Historische aankoop in de Buylaers    met SUCCES!!   vzw Durme

P05          Energiewijzer van ABLLO        ABLLOvzw

P06          Insecten in de kijker deel 3   Marc Bogaerts

P10          Exotische planten veroveren het Wase land en water. (deel 1)   Ons Streven

algemeen1

algemeen2

De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)    klik1      klik2

deel2 in volgende nummer :

De Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica)   klik1     klik2

De Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)    klik1    klik2

website van Alterias

P12          VELT  bezocht MIRA           klik2

P13          kalender

13 okt    Natuurpunt Waasland gezinswandeling 

16 okt  uilenwerkgroep waasland

2 nov  halloweentocht

P21          Klik-berichten

Conceptnota : ruimte  in Oost-Vlaanderen

drones, KI en herbebossing

landbouw en klimaat

verkoop zonnepanelen

hele wereld groene stroom

minder vliegen : heel sociaal

wasmachines en plasticafval

P22          nieuwe directeur bij Vogelbescherming Vlaanderen

P23          Nachtvlinderavond  9 augustus      Natuurpunt Waasland  Scousele

P23          Onze Exotenploeg Natuurpunt Waasland  Scousele

P24          Waesmeer Tielrode - stand van zaken    Ons Streven

P24          Erfgoeddag        Ons Streven

P25          SOS mezen : Veel pesticiden gevonden in mezen ABLLOvzw   

 via Vogelbescherming Vlaanderen

P26          Nieuwbouw AZ Nikolaas moet op de juiste schaal in de stad blijven ABLLOvzw

zorgstrategisch plan Vlaanderen

P27          Groenlachen: verhuizing AZ Nikolaas: duurder en slechter openbaar vervoer

P28          Vogelnieuws: broedgeval lepelaar in het Molsbroek      filmpje       vzw Durme

P30          Burgerinitiatief in de kijker    Ons Streven

P31          Steendorp staat andermaal op stelten!       Natuurpunt Waasland  Scousele

 

MEI  2019

 

p02 Fietssnelweg F4  Antwerpen – Gent ABLLOvzw

        https://www.schweizmobil.ch/de/veloland.html

        https://www.sustrans.org.uk/ncn/map/national-cycle-network

        https://ravel.wallonie.be/home.html

        http://velo-ravel.forumactif.org/t1970-f004-fietssnelweg-antwerpen-gent-...

 

p04 Burgerinitiatief Roomacker en Ons Streven één vzw Ons Streven

        https://www.facebook.com/pg/VerkavelingRoomacker/posts/

 

p04 Afkoppelen van de Dorpsbeek: Wat een gemiste kans in Sint-Gillis Waas ABLLOvzw

        https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-gillis-waas/opnieuw-proper-water-voo...

        https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/166...

        https://pers.aquafin.be/aquafin-plant-rioleringswerken-in-sint-gillis-waas

 

p06 Maken nieuwkomers in het Waasland mensen en dieren ziek? Ons Streven

        https://www.sciensano.be/nl

        https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/communicat...

        https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/wildedierenz...

        https://nl.wikipedia.org/wiki/Borrelia_burgdorferi

        https://www.tekenradar.nl/ziekte-van-lyme/over-de-ziekte-van-lyme

 

p10 Er sterven teveel jonge stadsmezen voor ze het nest verlaten ABLLOvzw

        http://www.abllo.be/natuur-landbouw/urbaan-mezenonderzoek

 

p12 Heeft insectenbestrijding invloed op mezensterfte? Velt & Vogelbescherming

        www.sosmezen.be

 

p14 Kikker en pad gingen wéér op pad Ons Streven

 

p15 Kalender

 

p23 Weegbree wandeling zondag 14 april Ons Streven

 

p24 Verhuizing AZ Nikolaas: bijkomende rekeningen ABLLOvzw

 

p26 Insecten in de kijker – Deel 2 Marc Bogaerts

        https://www.wakona.be/index.php/werkgroepen/libellen/libellenwerkgroep-w...

 

p28 Busreis  Wijmeers en Paardeweide 31 maart Ons Streven

 

p30 MegawattPuur een recent opgerichte Wase energiecoöperatie ABLLOvzw

        http://www.megawattpuur.be/

 

p31 Fondatie van Boudeloo vzw Durme

        http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/239-27-januari-opening-...

 

 

MAART  2019

p02 Viering 50 jaar vzw Durme vzw Durme

http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/240-feestweekend-50-jaa...

 

p04 Huismussen tellen  is leuk én noodzakelijk ABLLOvzw

www.huismussenwerkgroep.be 

www.abllo.be./mussentelling

 

p04 ABLLO vzw zet zich in voor een klimaatneutrale samenleving ABLLOvzw

-Groene stapstenen voor huismussen. www.abllo.be/stapstenen 

-De Wijze(r)Energie van ABLLOvzw.   www.abllo.be/energiewijzer 

-urbaan mezenproject.

http://www.abllo.be/natuur-landbouw/urbaan-mezenonderzoek 

-duurzame stedelijke ontwikkeling.

http://www.abllo.be/mobiliteit-ruimte/ruimtelijke%20ordening 

-Duurzame mobiliteit en openbaar vervoer.  http://www.abllo.be/mobiliteit-ruimte/auto 

http://www.abllo.be/mobiliteit-ruimte/trein

Klimaat  

https://pieterboussemaere.com/boeken/tien-klimaatacties-die-werken/ 

https://www.knack.be/nieuws/hoe-kan-ik-mijn-kinderen-later-recht-in-de-o...

https://10klimaatacties.be/het-boek/

 

p06 Hoe verliep het broedseizoen in 2018 ? ABLLOvzw

   

p08  Burgerinitiatief Roomacker aan tafel met de nieuwe schepen van R.O. Ons Streven

 

p09 Uitbreiding ‘groene stapstenen’ in Sint-Niklaas en Dendermonde                        ABLLOvzw

www.abllo.be/natuur-landbouw/urbaan-mezenonderzoek

 

p10 Trein moet hoofdrol spelen in vervoerregio Waasland   ABLLOvzw 

www.abllo.be/vervoerregio

Vervoerregio

Kaart   https://www.mobielvlaanderen.be/docs/convenants/vervoerregiokaart%20janu...

https://www.basisbereikbaarheid.be/vervoerregios/waasland

http://www.abllo.be/vervoerregio

 

p11 Behoud van duisternis langs fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde vzw Durme

http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/242-standpunt-vzw-durme...

 

p12 Insecten in de kijker – Deel 1 Marc Bogaerts          Natuurpunt

 

p15 Kalender (-info)

BBL   Connect2Change https://mailing.bblv.be/mailcamp/display.php?M=363822&C=8335e07fac4c06bd...

https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/connect2change/inschrijven

https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/connect2change

www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

 

p24 Steenbakkerij in Steendorp Natuurpunt Waasland -  Scousele

 

p26 Wandelen tussen Waasmunster en Tielrode Ons Streven

 

p28 Stekene Nieuwstraat:nieuw fietspad is overbodig ABLLOvzw

 

p30 Evolutie elektriciteitsprijzen GW

 

p31 Ook een overkapping in Sint-Niklaas ? ABLLOvzw

Ringlandboek inhoud

https://ringland.be/wp-content/uploads/2019/02/ringlandboek-inhoud.pdf

Ringlandboek  Woord vooraf    Luc Huyse

https://content.ringland.be/ringlandboek/ringlandboek-huyse.pdf

 

JANUARI  2019

p02 Jenny De Laet gehuldigd  ABLLOvzw   op TVoost     op AVS

 

p03 energiewijzer  ABLLOvzw    energieID

 

p04 advertentie Den Bascuul

op Youtube

via facebook

 

p05 Lees meer ! ABLLOvzw

 

p05 Ontwerp fietssnelwegen, nog steeds amateuristisch ABLLOvzw

 

p06 Aandachtspunten om Sint-Niklaas tot fietsstad  Fietsersbond Sint-Niklaas       

fietsberaad

 

p08 Jubileumjaar 50 jaar vzw Durme  vzw Durme   

uitkijktoren

 

p09 1969-2019 vzw Durme

 

p10 SCHOON genoeg van zwerfvuil Ons Streven

https://unric.org/nl/sdg-in-nederlands

https://www.sdgs.be/nl/sdgs

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen

 

p12 Duurzame mobiliteit met elektriciteit: batterijen Raf Catthoor

The truth about Tesla model3 batteries   Part 1: https://youtu.be/kGFiaWvD-KI

The truth about Tesla model3 batteries   Part 2: https://youtu.be/TdUqQZC2dcE

Spanning, stroomsterkte en vermogen  https://www.hoogspanningsnet.com/weten/stroomcursus/deel-2/

 

p15 Kalender (-info) GW

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/natuurstudied...

natuurpunt vlindercursus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMJuEgXPEH0yYxOG5xajV8wA5rnFH...

https://www.natuurpunt.be/agenda/comedyvoorstelling-toen-de-dieren-nog-s...

https://vormingpluswd.be/

https://www.hln.be/regio/stekene/milieuprijs-voor-landbouwbedrijf-dat-ov...

http://www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

http://www.uilenwerkgroepwaasland.be/

https://sigmaplan.be/nl/projecten/cluster-kalkense-meersen/deelprojecten...

http://www.pantareinpublishing.be/nl/nieuws/overstromingsgebied-wijmeers...

 

p22 Verhuisplannen AZ Nikolaas, van banaal tot geniaal   ABLLOvzw

 

p26 Vreemd, klein, maar niet onschuldig! Ons Streven

 

http://www.bomenbieb.nl

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/bomeniep

https://www.wur.nl/nl/artikel/Biologisch-bestrijden-van-iepenziekte.htm

https://www.nederlandsesoorten.nl

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-toekomst...

Masterthesis over de isolatie en biologische bestrijding van de invasieve pathogeen Hymenoscyphus fraxineus, de verwekker van de essenziekte

Lana Vuylsteke   https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002216963

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/216/963/RUG01-002216963_2015_0001...

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-re...

http://www.kastanjeziekte.wur.nl/

 

p28 Dossiers Ons Streven Stand van zaken Ons Streven

 

p29 Groen Waasland deelt in het fileleed Ons Streven

 

p30 Kraanwerken in de Lokerse moervaartmeersen vzw Durme

 

p30 Nieuws uit het RLSD (Regionaal Landschap Schelde-Durme)  NP Waasland Zuid, Staf Lerno

https://www.rlsd.be/

https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/de-durmevallei-ontwaakt

https://www.natura2000.vlaanderen.be/project/sparc-space-adaptating-rive...

https://www.facebook.com/lifeSPARC/

https://www.natuurenbos.be/sparc

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseacti...

 

 

NOVEMBER  2018

P02         Hernieuwing abonnement              ABLLOvzw

                  Abonnement GW    Korting voor snelle betalers           Lid ABLLO

P03         Klimaatmars     klimaatmars FB    ABLLOvzw

P04         Duurzame mobiliteit met elektriciteit      Raf Catthoor  Sankey Diagram       Koppel-toerental

P06         Naar een veilig fietspad tussen Sint-Niklaas en Hulst            ABLLOvzw     fietssnelweg

P08         Ruimte, ecologische factor nummer één    ABLLOvzw    statistieken gemeenten   

P09         Oehoe broedt nu ook in het Waasland        Natuurpunt Waasland NOORD

p10         Het Parkziekenhuis           ABLLOvzw

p11         De Energiewijzer  ‘Wijs’ energie gebruiken met een energiewijzer ABLLOvzw           

p12         advertentie Bistro Den Bascuul

p13         Klik - Berichten  ABLLOvzw

Wat is autodelen?

Wandelen vanaf een treinstation

elektriciteit met de pelletketel

volgens Brits taxibedrijf: over drie jaar zelfrijdende auto’s in Londen

Europa wil fietsvriendelijke treinen

Hoe kunnen we zelf de klimaatopwarming afremmen? 

Tien klimaatacties die werken

Brusselse start-up lanceert innovatieve elektrische fiets

Bos is beste technologie om klimaat te regelen

Slimme verhardingen in de tuin: wat kan en wat kan niet?

p14         EU-ministers tekenen  "ambitieuze" intentieverklaring voor groene mobiliteit 

p14         Steun tot maximaal 25.000 euro is mogelijk !!         ABLLOvzw

p15         Kalender                GW  

22 december Dagvlinders

17 december, 21 januari    fietsersbond

Polderwandelingen Kruibeke

Warmste week vzwDurme

p21         In Memoriam  René De Gussem     GW

p22         Prijsuitreiking Zomerzoektocht  ‘Home made!’        Ons Streven

p24         Ons Streven  in beroep tegen gedeeltelijke opvulling van ’t Waesmeer            Ons Streven

p26         Dag van de Trage weg 21 oktober                 Ons Streven

p28         Nacht van de duisternis: zaterdag 6 oktober             Ons Streven

p29         Vragen bij gebruik van tropisch hout          ABLLOvzw

p30         Strijd om de trage weg     De Raaklijn

 

SEPTEMBER  2018

 

p02 Fietslanen, maak er nog steeds werk van            (ABLLOvzw)

 

p03 BOOMPLANTACTIE  (Natuurpunt Waaslandvzw)

Natuurpunt Waasland Zuid:  Rika Van de Walle, Uilenstraat 209, 9100 Sint-Niklaas of  rika.vandewalle.npwz@gmail.com

 

Natuurpunt Waasland ex-WAL (Antwerpen LO, Beveren, Kruibeke, Burcht, Temse en Zwijndrecht):  Joris Baetens,

03 722 15 37 of  info@natuurpuntwaasland.be

 

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring Panneweel:  Bert Raets, 0485 31 28 42 of e-mail boomplantactie@panneweel.be

 

p04 betonrapport voor Vlaamse steden en gemeenten            (VELT, Natuurpunt)

 

via VELT

 

via Natuurpunt

 

p06 Trends en resultaten na 10 jaar broedvogelonderzoek in het Schausselbroek (NPW Scousele)

 

p07 Vuurkouter in Steendorp verworven (NPW Scousele)

 

p08  Natuurschooldagen  maandag 7 en dinsdag 8 mei 2018  (Ons Streven)

 

p09 Gezelligheid troef op de picknick van het burgerinitiatief op 29 juni (Ons Streven)

 

statiegeldalliantie    

 

p10 Paddenstoelen in Roomacker (12 einde) (Ons Streven)

 

www.waarnemingen.be  is een website van Natuurpunt en de Stichting Natuurinformatie. Je kan er onder meer opzoeken welke soorten er in een gebied waargenomen zijn. Na een eenmalige registratie kan je zelf waarnemingen invoeren en die van anderen raadplegen.

 

www.kvmv.be  is de website van KVMV, de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging. Iedereen met interesse voor paddenstoelen kan lid worden.

 

www.natuurpunt.be/afdelingen/paddenstoelenwerkgroep-de-takruitertjes

 

p14 In Memoriam Jean-Paul De Beleyr (ABLLOvzw)

 

p15 Kalender (-info)  

 www.vormingplus.be/waas-en-dender

 www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

www.ecobouwers.be

 

p24 Transmigrant, invasieve exoot of ontsnappende huisgenoot? (Ons Streven)

 

Exoot

 

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/invasieve-ex...

 

https://www.natuurpunt.be/pagina/invasieve-exoten-0

 

exoten

 

p26 aankopen door vzw Durme (vzw Durme)

aankopen vzw Durme         Doe een gift

vzw Durme     Lid worden van vzw Durme

 

p27 De hooilanden van het Molsbroek kleuren weer roze (vzw Durme)

 

p28 Watervogels in het Meulendijkbroek in Waasmunster (vzw Durme)

 

p30 GECORO vraagt meer onderzoek  (ABLLOvzw)

 

p31 Is de stad Sint-Niklaas helemaal het noorden kwijt ?  (ABLLOvzw)

 

 

 

MEI  2018

 

p02 inspraakronde RUP AZ Nikolaas komt eraan!  ABLLOvzw

         https://www.sint-niklaas.be/nieuws/raadpleging-startnota-gemeentelijk-ru...

         document 18 Mb     https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/4223683022_startnota.pdf

 

p02 Neen aan verhuizing van AZ Nikolaas weg uit het stadscentrum  ABLLOvzw

       Reactie op Non-argument van Schepen Geerts

 

p05 Vzw Durme bestaat bijna 50 jaar vzw Durme

 

p05 Wie spot de boommarter? vzw Durme

 

p05 nieuwe wandelkaart durmevallei vzw Durme

      http://www.vzwdurme.be/images/vereniging/groot_en_klein_broek_juist_form...

 

p06 André Verstraeten is Verdienstelijke Lokeraar 2017  vzw Durme

 

p07 Opmars van de bever  vzw Durme

 

p08 Oude steenbakkerij Steendorp Natuurpunt Waasland - Scousele 9 Erfgoedwandeling zondag 22 april Ons Streven

 

p10 Eerste resultaten mussenteldag 2018 en groene stapstenen voor Huismussen   ABLLOvzw

        vroegere resultaten  http://www.abllo.be/resultaten-mussentellingen

 

p12 Zwerfvuilactie 11 maart Ons Streven

 

p13 Minaraad van Temse schrijft memorandum voor gemeenteraadsverkiezing Ons Streven

 

p14 Kort maar krachtig ! De paddenoverzetactie in de Kerkstraat Ons Streven

 

p15 Kalender (-info) GW

14 juni  Zelf kruidenolie en –azijn maken   

www.vormingpluswd.be/zelf-kruidenolie-en-azijn-maken

STELTLOPERS    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPKY3z3SVAsrfRiTbDzO8HNEcvJNAw...

www.natuurpunt-zuid-waasland.be

 

p22 Sigmaplan brengt veiligheid en top-natuur langs de Durme  vzw Durme

http://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/groot-broek-e...

http://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/

http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/202-foldervoorstelling-...

http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/198-sigmaplan-brengt-ve...

kaart downloaden   http://www.vzwdurme.be/images/vereniging/groot_en_klein_broek_juist_form...

 

p24 Paddenstoelen in Roomacker (11)  Ons Streven

 

p28 Subliem pedagogisch project van Berkenboomschool in Tielrode Ons Streven

 

p29 Geboortebomen Ons Streven

 

p30 Steden én platteland moeten vergroenen  Burgerinitiatief Roomacker

 

p31 Hakhoutbeheer langs wegen: 7 vuistregels voor veiligheid, natuur en omgeving Natuurpunt

 

 

JANUARI  2018

 

p02 Statiegeld beleid: een belangrijke punt voor zowel Vlaams als gemeentelijk beleid   ABLLOvzw :  statiegeldalliantie

 

p02 Dank u, dank u,   ABLLOvzw

 

p03 Natuurstudiedag  WAKONA : een succes !  Natuurpunt Waasland

 

p04 In Memorian Marc Gevers   Natuurpunt Waasland Noord

 

p05 Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging bezoekt Durmetuin te Tielrode              Ons Streven

 

p06 Sigmawerken Klein–Broek.          Ons Streven

WENZ                             fietsen op Durmedijken ??

 

p07 Strijd tegen verkaveling Berkenbos definitief gewonnen           Ons Streven

 

p08 broedseizoen van 2017 ronduit  slecht! (zoals in 2015 en 2016 ...)             ABLLOvzw

 

p10 Paddenstoelen in Roomacker (10)          Ons Streven

 

p14 Een aantrekkelijk  Sint-Niklaas dankzij een wervend fietsbeleid      Fietsersbond Sint-Niklaas

 

p15 Kalender en info

 

p23 Pomona, coöperatief boslandbouwbedrijf  Velt

Pomona1,        Pomona2,        Pomona3,        Pomona4,        Pomona5,               

 

p24 Afplagging op reservaatperceel den Bult  vzw Durme

 

p24 Op zoek naar de Poelruitspanner in vallei van Moervaart-Zuidlede en Durme         vzw Durme

 

p25 Wilgen Molsbroek          vzw Durme

 

p26 Terugblik op 2017: kerkuil zet opmars verder  UilenWG Waasland

Uilenwerkgroep Waasland1 TVoost

Uilenwerkgroep Waasland1 contact

Uilenwerkgroep Waasland1 website

 

p28 Zeldzame vleermuizen opgedoken langs Durme en Schelde in Hamme     vzw Durme

Zeldzame vleermuizen via vzwDurme

Zeldzame vleermuizen via Natuurpunt

 

p29  De Belg en vleesconsumptie  ABLLOvzw

 

p30 Plaatsing van een eerste ransuilmandje in Belsele      UilenWG Waasland   

via WAKONA          viaUilenWG

 

p31 Contactadressen  

 

 

NOVEMBER  2017

 

p02 abonnementen  en nieuw subsidiereglement        ABLLOvzw

 

ABLLO lid worden           ‘t Groene Waasland abonnement  nemen   

korting              tarieven

 

p04 ruim 34 km trage wegen belsele op de kaart!         De Raaklijn

trage wegen                 trage wegen 2 

 

p06 stationsgebied lokeren, stad vraagt je mening ABLLOvzw               citizenlab

 

p07  steun tot max. 25 000 euro                                                             ABLLOvzw

 

ondersteunde projecten / projecten in 2016

 

Ondersteuning voor 'e-Mission: verduurzaming van de Vlaamse filmopleidingen'

Brussel : Vlaams Audiovisueel Fonds

Filmstudenten en hun docenten vertrouwd maken met de principes van duurzaam filmen.

 

Ondersteuning voor 'Repair@Work'

Elsene : Netwerk Bewust Verbruiken

Een brede doelgroep op een originele manier in contact brengen met de mogelijkheden en voordelen van repareren en een lerend netwerk van herstellers en partners opzetten dat bestaande repair skills en praktijken bundelt en breder verspreidt, en van waaruit nog meer nieuwe innovatieve initiatieven ontstaan.

 

Ondersteuning voor 'Een afval- en sorteerscan voor kwetsbare huishoudens'

Antwerpen - Berchem : Komosie

Tijdens een individueel huisbezoek kwetsbare gezinnen informeren over en sensibiliseren voor het voorkomen en correct sorteren van afval.

 

Ondersteuning voor 'Food Waste Challenge: duurzaam ondernemen met jongeren om voedselverlies aan te pakken'

Schaarbeek : Food Surplus Entrepreneurs Network

Jongeren helpen om ondernemingen op te richten die voedselverlies verminderen.

 

Ondersteuning voor 'Wijk van de toekomst'

Brussel : Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Een methodiek die bestaande/nieuwe wijkcomités in staat stelt om in samenwerking met lokale besturen, experten en andere actoren te komen tot structurele, duurzame oplossingen voor gedeelde problemen op vlak van energie, mobiliteit en circulaire economie.

 

projecten gesteund doorheen de jaren

 

 

p08  steenbakkerij steendorp.                                   Natuurpunt Waasland Scousele

               

p08 paddenstoelwandeling                                        Natuurpunt Waasland Scousele

 

p09 paddenstoelenwandeling                                           Ons Streven

 

p10 rode wouw                                                                  vzw Durme

 

p 11 natuurbeheer op de rivierduin molsbergen                 vzw Durme

 

p 12 record aantal kamsalamanders gespot bij Elia         GW

         

p 12 eerste test waterbus  ABLLOvzw

 

p 13 stap over op  groene stroom! vragen ABLLOvzw

 

p 13 prijzen fietszoektocht                           NP Moervaart-Zuidlede

 

p 14 Resolutie voor snel elektrisch fietsen voor woon-werkverkeer

 

p 15 kalender

 

 

geschenkenbeurs OXFAM        

 

uilen

 

De Heetste Tocht

 

 

p 19 Wijze(r)Energie: bespaar op je elektriciteits- en verwarmingsfactuur    ABLLOvzw

 

 

p 20 Vleermuisnieuws vzw Durme

 

p 21 De resultaten van het AIRbezenproject zijn bekend ABLLOvzw

 

p 22 paddenstoelen in roomacker (9) Ons Streven

 

p 26 klik - berichten                                                        ABLLOvzw

 

Huidig klimaat België   

 

Steven Vroman: "Het huidige financieel systeem kiest nog steeds voor de korte termijn"

 

Mobiliteitsexperts: 'Het zou best kunnen dat de elektrische auto het fijnstof érger maakt'

 

Karel betaalt slechts 250 euro per jaar voor verwarming én warm water.

 

Accu en e-bike: zo werkt dat

 

elektrisch fietsen (2) ACCU

 

5 redenen waarom de bedrijfswagen maatschappelijk onhoudbaar is

 

Doorbraak in hergebruik afval papierindustrie

 

Belast de koeien!

 

gaten in de overkapping

 

Gemeentelijke statistieken     en nog     en voor Beveren

 

vijf tips om afvalvrij(er) te gaan leven

 

Antwerpse Gruunrant fietsroute

 

Europa landbouwbeleid na 2020

 

Bubble zal barsten

 

elke wijk zijn eigen energie-batterij

 

Oosterweel: de alerte democratie in actie?

 

Verslag Energiecafés 2017 van Ecopower

 

 

p 28 'bier van hier !' prijsuitreiking   zomerzoektocht     Ons Streven

 

p 29 zondag 15 oktober:  dag van de trage weg Ons Streven

 

p 29 nacht van de duisternis ... een avond vol belevenissen Ons Streven

 

p 30 informatie vanuit burger ­initiatief roomacker      Ons Streven

 

p 31 Contactadressen            

 

 

SEPTEMBER 2017

p02 Decennia onderzoek, maar berging kernafval staat nog nergens 

p02 Bestel nu: 'De Durme, van Tielt tot Tielrode'

 

p03 Natuurpunt Waasland organiseert BOOMPLANTACTIE

 

NPW Noord / Pannenweel

NPW Beveren

NPW Zuid

 

p03 Gezocht: medewerker met een hart voor huismussen

 

p04 Marcel Oelbrandt is van ons heengegaan

diareeks i.v.m. de Oversteekbaarheid van de N47, Lokeren – Spoele

 

p06 Openbaar onderzoek toegankelijkheid station Temse

ABLLO vzw pleit voor een betere stationsomgeving te Temse

Het volledige bezwaarschrift

Samenvatting van het bezwaarschrift

 

p09  Paddenstoelen in Roomacker (8) 

 

p12 Citizen science: Nationale mussenteldag 2017 

 

p14 Gezinsuitstap naar Bazel op 26 augustus 2017

 

p15 Kalender (-info)

 

Fish & Farm,         Hortus ter Saksen,             Wase Imkers,        

 

Vzw Durme  taartenfestival,           Uilenwerkgroep Waasland,          Wakona,    

 

Natuurpunt Waasland NOORD  Kunst en Natuur in de stad.

 

p23 Informatie vanuit het Burgerinitiatief betreffende het Roomackergebied  

 

p24 Brand in het Molsbroek

p24 Buylaers verwelkomt  opnieuw zijn koeien

p24 Spookbomen in Moerbeke en Eksaarde

p25 Veenpluis opnieuw aanwezig aan het Donkmeer

 

p25 Buxusmot : de revelatie van deze zomer !! 

 

p26 Over Sunhive’s en zwermbomen 

Over Sunhive’s en zwermbomen  Wase Imkersbond foto1  foto2   foto3

 

p27 Wakona soortendag in Steendorp op Zaterdag 29 juli 2017

Alle waarnemingen zijn terug te vinden op www.waarnemingen.be    gebied Steendorp.

Foto’s bekijken 

 

p28 Weerom een geslaagde kinderdriedaagse in de natuur !

 

p30 Update GRUP Steenbakkerij Steendorp 

p30 Dag van de aarde: wandeling bron en broek op 22 april

 

MEI 2017

p02     Kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen onder de loep.

          LET OP / Openbaar onderzoek boskaart stopgezet !!!!!

          Openbaar onderzoek MKWB

          Lees meer tips over het indienen van je bezwaar op de website van Natuurpunt

p03    ABLLO vzw en growfunding

p03    GRUP Steendorp      NPW - Scousele

p04    Mascaret trekt honderden mensen naar de Durme.    

          Wikipedia Vloedbranding  -  Engels

p06    eerste  overwinning in verzet tegen verkaveling  Roomacker  Ons Streven

p08    RondevanVlaanderen @ Roomacker.kijk             Ons Streven

p09    klik- berichten          GW

         * Oosterweel: vijf onbeantwoorde vragen  

            https://pala.be/nl/opinie/oosterweel-vijf-onbeantwoorde-vragen

            Straten generaal

            Meer resultaten op google

          * De GruunRant fietsroute

          * Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020

          * Accu en e-bike: zo werkt dat

          * Oosterweel: vijf onbeantwoorde vragen  

             https://pala.be/nl/opinie/oosterweel-vijf-onbeantwoorde-vragen

p10      Broedseizoen Koolmezen 2017 is gestart            ABLLOvzw

p11      Wildlife Taxi Team Sint-Niklaas zoekt dierentransporteurs

            WTT.Sint-Niklaas@vogelbescherming.be

            Folder Wildlife Taxi Team

 p12     Een Innovatieve passieve BIMBY woning in Lokeren   

            Trias Energetica   https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_energetica

            en http://dewiki.nl/index.php/Trias_energetica

            en Infoblad Trias Energetica en energieneutraal bouwen - PDF  

  p15    kalender

            3 – 4 juni Ecotuindagen    http://www.ecotuindagen.nu/

            oa  http://beweegt.velt.be/waasland/1159/onzeactiviteiten#activiteit33925

            en  http://zoetebredero.123website.be

            4 – 5 juni  Wase Open Tuindagen 2017 Lijst van tuinen  

            zie  www.opentuin-waasland.be/

            1 oktober Natuurhuis Panneweel 

            Info www.panneweel.be       transitie@panneweel.be

p24     Erfgoeddag: wandeling + 12 jaar  &  - 12 jaar    Ons Streven

p25     Geboortebomen 2017         Ons Streven

p26     ‘Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek’ ABLLOvzw

p26     Gezonde bijen houden ; het kan simpel….           vzw Durme

p27     paddenoverzetactie Ons Streven

p28     paddenstoelen in Roomakker (7) Ons Streven

p31     Sterke partnerschappen helpen Vlamingen duurzamer leven   http://www.fdme.be

MAART 2017

          Dagvlinders

          http://www.phegea.org/Dagvlinders/DS_PROJECT/MANIFEST.html  

          http://wakona.be/index.php/projecten-dagvlinders/project-dagvlinders-durme-en-scheldestreek-2013-2017

JANUARI  2017

 

p02 Woordje hoofdredactie Dirk Hylebos

 

       http://www.wakona.be/index.php/wie-doet-mee/natuurpuntafdelingen

       http://www.natuurpuntwal.be/

       http://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/

       http://www.panneweel.be/

 

p03 Energiegroep Kruibeke  ABLLOvzw   

   http://ecolife.be/

       http://ecolife.be/project/de-stroomlijners-3/

       https://www.energieid.be/

 

p03 Sociaal en ecologisch VELT  Vasse kweek

 

       https://www.facebook.com/tom.lemaire.39/media_set?set=a1947001788859017....

 

p04 modderstromen in Tielrode Infoavond over erosie Ons Streven

 

p05 Na een schrikkeljaar- nog eens aanplanting geboortebomen Ons Streven

 

p06 TIELRODE BLIJFT NIET DROOG  Ons Streven

 

p07 Alweer een mooie realisatie van RLSD  Ons Streven

       http://www.rlsd.be/

       http://www.rlsd.be/gratis-downloads/fiets-en-wandelbrochures/5826

 

p08 Mascaret op de Durme ... uitzonderlijk in Europa vzw Durme

       http://www.gs-esf.be/downloads/Mascaret.pdf

  

p08 Duikt Grimbeert de das terug op? vzw Durme

 

p09 Vleermuisnieuws vzw Durme  

       https://www.natuurpunt.be/afdelingen/vleermuizenwerkgroep-oost-vlaanderen

 

p11 Herbestemming  steenbakkerij Steendorp NPW Scousele

      http://www.interwaas.be/werkdomeinen/ruimtelijke-ordening/temse/rup-stee...

      https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4579.pdf

      http://www.temse.be/index.php/gemeentediensten/ruimtelijke-ordening/994

 

p12 Het broedseizoen van 2016 was opnieuw dramatisch ABLLOvzw

       Verboven, N. 1998  https://nioo.knaw.nl/nl/pers/koolmezen-laten-uit-strategische-overweging...

 

p14 ABLLO vzw en Energie id  ABLLOvzw

p15 kalender  / info  GW 

p23 klik- berichten GW

 

      Drie belangrijke vragen over elektrische auto’s beantwoord

      http://www.duurzaamnieuws.nl/drie-belangrijke-vragen-elektrische-autos-b...

 

      licht kopen

      http://mvonederland.nl/praktijkvoorbeeld/rau-architects-ik-betaal-voor-l...

      http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.2840055

 

      Oosterweel en logica

      http://www.ademloos.be/nieuws/oosterweel-een-lesje-logica

 

      Nieuwe manieren om ontbossing tegen te gaan

      https://decorrespondent.nl/5932/kijken-nieuwe-manieren-om-ontbossing-teg...

 

      Waas ingenieur waarschuwt

      http://www.ademloos.be/nieuws/mobiliteit/tunnel-onder-albertkanaal-kan-t...

      http://www.ademloos.be/nieuws/mobiliteit/duizenden-doden-als-tunnel-albe...

      http://www.ademloos.be/nieuws/mobiliteit/oosterweel-ingenieur-waarschuwt...

 

      Leve de fiets, dood aan de auto

      http://www.mo.be/column/leve-de-fiets-dood-aan-de-auto

 

p24 PADDENSTOELEN IN ROOMAKKER (5) Ons Streven

       www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/domeinen/roomakker

 

p28 De Raaklijn wint prijs  GW

       http://www.flexmail.eu/m-3ad6176d8728209735f35b0d3bb439f9?platform=hoots...

 

p29 Stedelijke  Ecosysteemdiensten ABLLOvzw

 

NOVEMBER 2016

p02   woordje hoofdredacteur

 

p03   Paddenstoelen in Roomacker (4) Ons Streven

         www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/domeinen/roomakker

 

p06  Hoe duurzaam is mijn stroomleverancier? ABLLOvzw

        http://mijngroenestroom.be

        http://mijngroenestroom.be/methodologie/

 

p07  REG: de betekenis van K, U, λ , R, EPB ABLLOvzw

        http://www.wasewind.be/nieuws/detail/nieuwsbrief-najaar-2013?utm_source=...

 

p08  Al te drastische maaibeurt N41 te Belsele NP Waasland Zuid

 

p11  Ovonde kruispunt De Ster te Sint-Niklaas ABLLOvzw

 

p12  Klimaatengagement NP Waasland Scousele

 

p12  Dag van de Trage WEG NP Waasland Scousele

 

p13  Kalender

 

       gratis polderwandelingen

       http://www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

 

      verdiepingscursus uilen  

      http://www.uilenwerkgroepwaasland.be/site2016/index.php/kalender

 

      inschrijven:

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBI43o8Z5WxalAxfwOioFtio4GgpQl...

 

p19 Eeuwenoude kapellinde Heirlandstraat heeft nieuwe standplaats  NP Waasland Zuid

 

p19 Steun tot max. 25 000 euro ABLLOvzw

 

p20 Prijsuitreiking  Zomerzoektocht ‘ Door berg en dal’  Ons Streven

 

p21 Verslag wandeling Tielrode Klei en vallei    Ons Streven

 

p22 Lokale Voedseldag 2016 - over landbouw Ons Streven 

       http://devollegrond.be/?p=1113

       http://tlio.org.uk

       http://delandgenoten.be

 

       https://terredeliens.org

 

       http://lindeveld.be

 

      Bronnen:

      Bevolkingscijfer België: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolking_van_België

 

      Cijfers cultuurgrond België: http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_Kerncijfers%20Landbouw_2015k_tcm32...

 

      De commons: https://en.wikipedia.org/wiki/Commons

 

p24 Berichten GW

 

      Usutu-virus treft onze merels

      https://www.natuurpunt.be/nieuws/usutuvirus-bedreigt-belgische-merels-20...

 

      Duurzaam consumeren, hoe begin je er aan?

      http://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/128-duurzaam-consumeren...

 

      Hoe de betonstop de schoonheid van het platteland kan redden

      https://www.natuurpunt.be/nieuws/hoe-de-betonstop-de-schoonheid-van-het-...

 

      De ware kosten van goedkope, verse boontjes uit Kenia

      http://www.mo.be/column/goedkoop-niet-se-een-goede-koop

 

      Aan een dom capaciteitstarief heeft niemand wat

      https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/aan-een-dom-capaciteitstarief...

 

      ruimtevaartorganisatie NASA waarschuwt Trump: “We gaan niet toelaten dat hij ons het zwijgen oplegt”

      http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161117_02576717

 

p26 Station Temse : Samen werken aan een regionaal knooppunt ABLLOvzw