KLIK-pagina van Het Groene Waasland

Hieronder vindt u de inhoud van de meest recente GW-nummers met in volgorde: pagina; artikel; auteur/vereniging alsook de links (URL’s of webpagina's) waarnaar in bepaalde artikels wordt verwezen. 

      Meer informatie door te klikken  op de blauwe tekst​​​​​​​! 

232   DECEMBER 2023

 

 

231   OKTOBER 2023


p02    De Slurf is er!    ABLLOvzw
p02    De erfenis van Ignace was onze springplank naar meer beschermde natuur    ABLLOvzw
             https://www.natuurpunt.be/nieuws/%E2%80%9Cde-erfenis-van-ignace-was-onz…
p03    Dieren en erfgoed, wat hebben ze met elkaar te maken?     Ons Streven
p04    Groenproject Tielrode    Ons Streven
             https://www.editietemse.be/?p=17463
             https://www.hln.be/temse/inwoners-krijgen-inspraak-in-vergroening-van-t…
p06    Vogelgriep slaat hard toe in het Molsbroek    vzw Durme
             https://www.vzwdurme.be/site22/?view=article&id=381:vogelgriep-slaat-ha…
             https://www.tvoost.be/nieuws/vogelgriep-blijft-hard-toeslaan-in-natuurg…
             https://vilt.be/nl/nieuws/al-meer-dan-400-dode-vogels-door-vogelgriep-i…
p08    Aan tafel in de Fondatie     vzw Durme
p09    Natuurschooldagen 1 en 2 juni    Ons Streven
p10    50 jaar VELT     VELT (betere kwaliteit)    
             https://velt.nu/activiteit/feest-velt-waasland-50-jaar
             https://tey.be/programma/2023/09/10/50-jaar-velt-waasland
             https://velt.nu/velt-waasland
p13       Het verhaal van de Slurf ​​​​​​​  4 pagina's   ABLLOvzw.  9 pagina's
             GRUP Verbindingsweg N70-E34  en inspraakformulier
             https://omgeving.vlaanderen.be/grups/N70-E34
ECA
             https://www.cpeca.be/
             https://www.cpeca.be/documenten/projecten-en-omgevingsvergunningen
             https://www.beveren.be/sites/default/files/2022-11/opmaak%20panelen%20E…
WOW
             https://cpeca.be/projecten/hoofdprojecten/projectbesluit-westelijke-ont…
             https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/wes…
Interwaas. 
             https://www.interwaas.be/mobiliteit/mobiliteitsstudies
Ommeland verbond 
             https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/per…
             https://www.natuurpunt.be/nieuws/natuurpunt-treedt-toe-tot-het-toekomst…
p15    Luswandeling, ontdek  de Slurf N70 - E34    ABLLOvzw
p21    Sneller schakelen naar duurzaam verkeer ​​​​​​​    BBL - ABLLOvzw 
             https://bondbeterleefmilieu.be/modal-shift-coalitie-regio-antwerpen
             https://bondbeterleefmilieu.be/nieuws
p22    Cadix : kort    vzw Durme
             https://www.zna.be/nl/zna-cadix
             https://plusmagazine.knack.be/gezondheid/antwerpen-huldigt-nieuw-zieken…
             https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/09/05/nieuwe-ziekenhuis-zna-cadix-ing…
             https://www.hln.be/antwerpen/videoprojectie-op-zna-cadix-is-5-200m2-gro….
             https://www.zna.be/nl/zna-cadix-officieel-ingehuldigd
             https://www.vzwdurme.be/site22/wrd-lid
p23    De Mercatorknoop : kort    ABLLOvzw 
             https://hetgroenewaasland.be/mercatorknoop1
            https://hetgroenewaasland.be/sites/default/files/2020_bestanden/Mercato…
p24    Een verslagje van onze nachtvlinderavond    Natuurpunt Waasland Scousele
p25    Kalender    ABLLOvzw
             https://www.hortus-ter-saksen.be/
            https://www.hortus-ter-saksen.be/programma.html

           www.facebook.com/JNMWaasland

​​​​​​​

230    APRIL  2023  


p02    Storten voor meer bomen    ABLLOvzw
        https://hetgroenewaasland.be/groeneoasen
        https://projecten.streekfondsoostvlaanderen.be/nl-NL/project/stedelijke…
p03    
Lijn 59  50 jaar elektrisch ​​​​​​​    ABLLOvzw
p04    
Tegelwippen    ABLLOvzw
        https://vk-tegelwippen.be
       https://www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/neem-deel-aan-het-vlaams-kamp…
p06    J
an Rodts  met pensioen    ABLLOvzw
        https://www.vogelbescherming.be/pensioen-wenkt-voor-vogelbeschermer-jan…
        https://www.vogelbescherming.be
        https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Belgisch_Verbond_voor_de_Besch…
p10    
Nieuwe Veetunnel draagt bij aan natuur- en recreatiewaarde     ABLLOvzw
        https://nl.wikipedia.org/wiki/Koningsdijk_(dijk)
       
FIETSPAD KONINGSDIJK Aanbevelingen natuur- en landschapsbeheer 06/03/2015 ​​​​​​​       
p13    
Zwerfvuilactie Ons Streven    Ons Streven
        https://onsstreven.be/programma-2019
p14    
Groenproject Tielrode     Ons Streven
       https://www.temse.be/bekendmakingen/detail/331/masterplan-groenpool-tie…;  
p15    Advertentie.    www.bistrodenbascuul.be
p16    
De Spoorwegen in België :generaties vertraging ?     ABLLOvzw
        https://www.hetgroenewaasland.be/OV
p17    Geboortebomen  zaterdag 18 maart    Ons Streven
        https://www.temse.be/geboortebos
p18    
Resultaten na 20 jaar Nationale mussenteldag     ABLLOvzw
        https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelg…
        https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204614002527
        https://www.vogelbescherming.be/huismussenrapport-conclusies-na-20-jaar…
        https://www.nl.fnac.be/a17463215/Geert-Noels-De-klimaatschok
        https://docplayer.nl/19950017-De-huismus-anno-2008-update-van-het-actie…
         https://adoc.pub/de-huismus-anno-2008-update-van-het-actieplan-huismus-…;  
p20    
Laat ons niet  ‘aan landbouw doen’ maar wel ‘een ecosysteem beheren’    ABLLOvzw
        https://www.herstellende-landbouw.be/herbekijk
        https://www.herstellende-landbouw.be/post-event?submissionGuid=16605102…
        https://www.pomonavzw.be/
        https://www.herenboeren.nl/    
p22    Paddenkwekerij in de Kerkstraat?    Ons Streven     
p26    
Capaciteitstarief, nog geen sociaal en schoon verhaal    ABLLOvzw 
p28    
Project ‘Stedelijke Groene Oasen voor mens, klimaat en biodiversiteit’    ABLLOvzw
        https://hetgroenewaasland.be/groeneoasen
        https://projecten.streekfondsoostvlaanderen.be/nl-NL/project/stedelijke…
p31    
Kalender    HGW
            https://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/
            www.panneweel.be
            www.uilenwerkgroepwaasland.be
            https://avansa-wd.be/
            www.Hortus-ter-saksen.be
            http://www.hortus-ter-saksen.be/programma.html
            www.instagram.com/hortustersaksen
            www.facebook.com/HortusTerSaksen
​​​​​​​​​​​​​​

229    FEBRUARI 2023  

p02      Een fantastisch idee?  Wij helpen het groeien!          ABLLOvzw

            FDME oproep

            https://kbs-frb.be/nl/oproep-voor-lokale-projecten-rond-duurzaam-materialengebruik-ism-growfunding?utm_source=&utm_medium=e-mail&utm_campaign=20230125_AE_mailing_FDME_NL

p02       KLIK-berichten   ABLLOvzw

stationsgebouw in Lokeren

            https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/01/de-vernieuwing-van-het-station-…

            https://lokeren.be/rup-stationsomgeving/huidige-fase-opmaak-startnota-e…

            Herinrichting N403

            https://gazetvanstekene.be/2022/12/herinrichting-n403-tussen-n49-en-ned…

p03       Zachte  stad  David Sim   ABLLOvzw

            https://catalogus.vandenbroele.be/fondscatalogus/872.aspx?pageID=20050609124857Z

https://www.kap-forum.de/david-sims/

https://www.matexi.be/nl/nieuws-en-artikels/matexi/david-sim-soft-city

https://www.studocu.com/nl-be/document/hogeschool-gent/duurzame-ruimtlijke-ontwikkeling/david-sim-soft-city-stad-op-mensen-maat/41893346

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/in-lokaal-juni-2022-interview-de-zachte-stad

Dev​​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=ewhdlDf5Tek

p06      F4 Teltotems: Lokeren wint          ABLLOvzw

            https://fietssnelwegen.be

            www.oost-vlaanderen.be/fietssnelwegen

p08      Beken ontmoeten Wegen  De Raaklijn     

http://www.deraaklijn.be/

p09       Bijna 100 hectare nieuwe natuur op vijf jaar!           vzw Durme

p10       Otter blijft in de regio       vzw Durme

            https://www.youtube.com/@joriseveraert5284

            https://www.youtube.com/watch?v=RpuBlbsB8-U

p12       Gierzwaluwen in Tielrode            Ons Streven

            https://waarnemingen.be/sound/6/2016.mp3

            https://www.vogelbescherming.nl/video/3IZ8ycHy

            RLSD https://www.facebook.com/ScheldeDurme/posts/pfbid02yG9LuHdrKEaoyb7W1dKF…

p14       Wensen de NMBS en Infrabel een station dat meer mensen  aanspoort om de trein te nemen? ​​​​​​​     ABLLOvzw

            RUP   https://lokeren.be/rup-stationsomgeving

            https://hetgroenewaasland.be/OV

p18       S-bocht probleem bij fietspaden     ABLLOvzw/Fietsersbond

            https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/Vademecum%20Fietsvoorzieningen.pdf

            https://fietssnelwegen.be/fietssnelwegen

           https://www.geogebra.org/classic/xqvzajsg

​​​​​​​           https://www.geogebra.org/classic​​​​​​​​​​​​​​

p24       samen op weg naar een  Mobiel  Vlaanderen            ABLLOvzw

            https://verenigde-supporters-ov-manifest.blogspot.com/2022/12/verenigde-supporters-openbaar-vervoer.html

            https://verenigde-supporters-openbaar-vervoer2.webnode.be/

            https://treintrambus.be/

p26       Kwakken langs Durme, Moervaart en Schelde          vzw Durme        28        in gesprek met de Durmetuin         Ons Streven

p29       Kalender            HGW

            https://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/

            www.panneweel.be

            www.uilenwerkgroepwaasland.be

            https://avansa-wd.be/

            www.Hortus-ter-saksen.be

            http://www.hortus-ter-saksen.be/programma.html

            www.instagram.com/hortustersaksen

            www.facebook.com/HortusTerSaksen

            Hortus 29/04    https://denazalee.be/fietsen/fietsverhuur/

​​​​​​​

228     DECEMBER 2022  

Foto's uit het decembernummer  ( niet gebruiken voor commerciële doeleinden; bron vermelden)

Inhoud:

p02      herabonneren  HGW   

https://hetgroenewaasland.be/abonnement

p03      Oproep            ABLLOvzw

p04      LANEN : Van Z-vormige bosstructuur tot nieuwe cultuur van het publiek domein deel 3  ABLLOvzw

            https://denkmee.lokeren.be/nl-BE/initiatives

            https://denkmee.lokeren.be/nl-BE/initiatives/maak-opnieuw-ruimte-voor-l…​​​​​​​

​​​​​​​            Lanen in Nederland

p08      Nieuwe fietsvademecum :  Schuwafstanden     ABLLOvzw

            https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/Vademecum%20Fietsvoorzieningen.pdf     p26

            https://fietsberaad.be/themas/fietsinfrastructuur/

p10      Droogte counteren in onze natuurgebieden       vzw Durme

p12      Het Groene Oasen project        ABLLOvzw

            https://hetgroenewaasland.be/groeneoasen

p13      Groenproject    Ons Streven 

p14      Zondag 16 oktober: Dag Van de Trage Weg      Ons Streven    

p15      luswandeling Belsele Puivelde 14 km    ABLLOvzw

            https://hetgroenewaasland.be/wandelingen

p18      geslaagde  dag van de trage weg  in Belsele op 16 oktober 2022          De Raaklijn

            http://www.deraaklijn.be/

            http://deraaklijn.be/kaart/2020/Wandelkaart-voor.jpg

p20      Gezinsuitstap naar Lokeren      Ons Streven 

p21      Minder is meer  Ons Streven

p22      Lepelaar gered in het Molsbroek          vzw Durme

            https://www.vzwdurme.be/      

p23     Financiele Steun voor  duurzame projecten      ABLLOvzw      

            https://kbs-frb.be/nl/fonds-duurzaam-materialen-en-energiebeheer-oproep…

            https://kbs-frb.be/nl/naar-beter-grondstoffengebruik-circulaire-systeme…––

            https://www.klimaatpunt.be/

            https://www.pomonacoop.be/

            https://labland.be/over-labland/het-labland-team/

            https://www.bondbeterleefmilieu.be      https://hetgroenewaasland.be/algemeen/steun-voor-vier-circulaire-projec…

p24      Prijsuitreiking Zomerzoektocht: Wijs      Ons Streven ​​​​​​​

p25      kalender          HGW

            https://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/

            http://www.hortus-ter-saksen.be/

            Panneweel   https://www.panneweel.be/

            natuurverkenner Steendorp https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurverkenner-steendorp-58145…;

p31      Stedenbouw. Nieuw boek : stedenbouw kan ook zo   ABLLO vzw

 

227     221015   OKTOBER  2022       

p02    Samen voor meer bos in het Waasland    boostvoorbos
         www.boostvoorbos.be
p03    
Opnieuw otters in de valleien van Durme, Moervaart en Schelde?     vzw Durme
         https://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/370-crowdfunding-natt…
p04  
 Infoavond over de Durmetuin en de familie Wittebroodt    Ons Streven
p05    
Ons Streven maakt school    Ons Streven
p06    
Ingroening bedrijventerrein n41  Klein- en Groot Broek     Ons Streven
p07    
Positief nieuws voor de Roomacker    Ons Streven
p08    
Paddenoverzet 2022     Ons Streven    
p09    To the rescue    Ons Streven
          https://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/adressen-contactgegevens
p10    
Van Z-vormige bosstructuur tot nieuwe cultuur van het publiek domein    ABLLOvzw
​​​​​​​        https://omgeving.vlaanderen.be/nl/vlaams-minister-van-omgeving-zuhal-de…
        https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participati…
        https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participati…
p16   PlanBLOEI  
Meedenken met beleidsplan ruimte Sint-niklaas     ABLLOvzw
          https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/natuur-en-milieu/plan-…
p17    
KLIK-berichten     ABLLOvzw
        Je gemeente in cijfers
           https://www.vmm.be/data/gemeente-in-cijfers
           https://www.vmm.be/lucht/stikstof/uitstoot-ammoniak
        Klimaatwijs op vakantie
           https://klimaatwijsopvakantie.nl
        De 10-minuten stad
           https://fietsberaad.nl/kennisbank/onderzoek-naar-de-10-minuten-stad
        Produceert Frankrijk aardgas ? En hoeveel?
           https://www.indexmundi.com/map/?v=136&l=nl
p20    
Wolf duikt op in het Waasland    vzw Durme
         https://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/365-vzw-durme-ontdekt…
p22    
De sluipmoord op de open ruimte    BBL - ABLLOvzw
          https://bblv.be/artikel/sluipmoord-op-de-open-ruimte
​​​​​​​          https://www.lannoo.be/nl/met-voorbedachten-rade 
p24    
Aankondiging boomplantactie    Natuurpunt Waaskand 
         https://webshop.natuurpuntwaasland.be
        advertentie    www.bistrodenbascuul.be

p26    Sfeerbeelden Panneweel    ABLLOvzw3    
p28    
Vlaanderen moet een kans geven aan brede fietslanen !    ABLLOvzw
         https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderin…
         https://www.standaard.be/cnt/dmf20220529_97607602?utm_source=s
         https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220729_96911779
p30    
Nieuwe Fietsvademecum fietsvoorzieningen    ABLLOvzw
         https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/Vademe…
p30    
Voor vergroening en ontharding en tegen hittestress    ABLLOvzw
         https://www.sint-niklaas.be/actueel/persberichten/project-33-brengt-lev…
p31    
Geslaagde kinderdriedaagse! ​​​​​​​   Natuurpunt Waaskand kern Zuid    
p32    
Natuurtuin Molsbroek feestelijk geopend    vzw Durme
p33    
Kalender    HGW
         https://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/
         http://hortus-ter-saksen.be
         http://hortus-ter-saksen.be/programma.html
         https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-waasland-kern-scousele
        http://www.onsstreven.be/
        www.dewiek.be/e704/het-klimaat-nu-en-in-de-toekomst
        https://limburgs-landschap.be/
        https://panneweel.be
        www.barbiergidsen.be226     220415   APRIL​​​​​​​ 2022

p02    Van vijf naar vier  'Groene Waaslanden'  
p02    Openbaar Vervoer (OV)    ABLLO vzw
            Aantrekkelijke tarieven De Lijn
p03    Bloemen!  Jouw fleurige bijdrage    Ons Streven
p04    Red de bolle akkers in het Waasland!    Ons Streven
               Bolle akkers - Land Van Waas
p07    Over de room op de akker    Ons Streven
            mailen naar burgerinitiatief Tielrode
p08    Koop een inheems plantenpakket    ABLLO vzw          
p09    Reeds resultaten huismussentelweekend 2022    ABLLO vzw
           via Vogelbescherming Vlaanderen
p10    Fietstocht langs noord- Wase natuurgebieden    Natuurpunt Waasland Noord
            via Panneweel             Routeyou             kaart fietstocht 
p14    De zwerfvuilactie onder een fijn lentezonnetje    Ons Streven
p15    Luswandeling Sint-Gillis-Waas OOST 10 km    ABLLO vzw  grote versie
           Wandelingen uit HGW
p19    Houdt Raad van State ziekenhuis Sint-Niklaas uit de open ruimte?    ABLLO vzw
           bericht van Bond Beter Leefmilieu van 22 april
p20    Het Waasland en de Z-vormige bosstructuur    ABLLO vzw   grote versie
              N70 wordt stadsboulevard   
             Kardinaal Cardijnlaan: straat van de toekomst
p25    Kalender    HGW
            open tuinen Waasland   
            advertentie Den Bascuul

225     220115   JANUARI 2022

p02    Succeswandeling in Belsele  15Mb   2Mb   De Raaklijn
          https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/route-1-17-oktober-85302662
          www.wikiloc.com/hiking-trails/route-2-17-oktober-86111178
         www.wikiloc.com/hiking-trails/route-3-17-oktober-86122464

p06    
Waar beken wegen tegenkomen    De Raaklijn
​​​​​​​          geopuntkaart

p08    
Winter is coming    Ons Streven
         https://www.zimmo.be/blog/2019/01/19/zo-knutsel-je-5-originele-vogelhui…
         https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/np_werkblad_voederplank.p…
         https://www.visdief.nl/drinkwater-voor-tuinvogels/    
         https://www.libelle.be/nest/dieren-tuin-winter/       


p09    Steenbakkerij Steendorp    Natuurpunt Waasland Scousele

p10    Het 
broedseizoen 2021 voor koolmezen: een eerder magere overleving    ABLLO vzw

      Referenties
De Satgé, j. Stubbe, D. Elst, J. De Laet, J. Adriaensen, F & Matthysen, E. (2019).  Urbanisation lowers   great tit (Parus major) breeding success at multiple spatial scales.

Burns, F. Eaton, M.E. Burfield, I.J. Klvaňová, A.|Šilarová, E. Staneva, A. Richard D. & Gregory, R.D. (2021).  Abundance decline in the avifauna of the European Union reveals cross-continental similarities in biodiversity change.

p13    Lezing door Marc De Wree: Groot succes    Ons Streven

p14    
2 ha nieuw bos in de Fondatie van Boudelo.    vzw Durme
p14    
Blauwe van Eksaarde    vzw Durme

p15    KLIK-berichten
         1) Dingen die stukgaan en dingen die blijven
         2) Duidelijkheid blijven scheppen over de rol van atoomkernenergie
         3) 250 miljard euro schade door natuurrampen in 2021

p16    
Vier op een rij ​​​​​​​   vzw Durme

p17    Nieuwe treinhalte Lokeren-Zuid kan het verschil maken (2)    ABLLO vzw
          Denk mee in Lokeren               eerste  resultaat

p18    
Agro-ecologie, samen  met de natuur en  voor moeder aarde    ABLLO vzw

       
www.voedsel-anders.be/bij-jou-de-buurt 

        Referenties
De Groene Amsterdammer, 2021: http://blendle.com/shared

Dumortier, M. 2021: Naar samenwerking tussen landbouw en natuur. Agro-ecologische boeren tonen de weg. Natuurfocus 20.117- 127
​​​​​​​
Poux, X. & Aubert, P-M. 2018: An agricultural Europe in 2050:   multifunctional agriculture for healthly eating. Institut du développement durable et des relations internationales (DDRI).

​​​​​​​Tittonell, P.A. 2013. Farming systems ecology. Towards ecological intensifacation of world agriculture. Inaugural lecture upon taking up the position of Chair in Farming Systems Ecology at Wageningen University on 16 May 2013 University of Wageningen

p22    Wij(k)water  of  hemelwater van kerkdaken opvangen    ABLLO vzw
          oproep projecten met regionale focus voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of renovatie/wijkrenovatie - 2022
          FDME  via Het Groene Waasland
          Ondersteunde projecten sinds 2007
          publicatie  Wij(k)water: Meer doen met het hemelwater dat op kerkdaken valt
          website Wij(k)water: Meer doen met het hemelwater dat op kerkdaken valt
          KBS  project Wijkwater
          BBL Gemeenten voor de toekomst  project Wijkwater
          inspiratie    Kerktuin Sint-Gertrudis Wetteren
​​​​​​​
         Filmpje Gents Milieufront

​​​​​​​p26    
Kalender(-info)    HGW
          imkerswerkgroep
          Durme winterwandeling via routeyou


          

NOVEMBER 2021

P02     Hernieuwing abonnement       ABLLO vzw     abonnement  /  lid  /  korting

P03     Nieuwe oproep van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer         ABLLO vzw  

            Werking van het Fonds          Kandidatuur indienen 

P04    Nieuwe treinhalte Lokeren-Zuid kan het verschil maken           ABLLO vzw

P06     In smoking en met druk gekwetter op bezoek in het groot en klein broek         Ons Streven

P08     De mensen achter 40 jaar Ons Streven           Ons Streven

P12     We mogen ze niet vergeten…  Ons Streven

​​​​​​​            Thesis :de gemeentelijke begraafplaats aan de Gasthuisstraat te Temse

P14     'Laat je vervoeren'        Ons Streven

P15     Luswandeling Beveren Melsele 8,5 km ABLLO vzw

P19     Afbraak oude vissershuisjes  aan Saleghemgeul gestart          NPW Noord

P20     Hoe de dominantie van Amerikaanse vogelkers aanpakken?    NPW Zuid & Lokeren

P22     Naar samenwerking tussen landbouw en natuur: de problemen          ABLLO vzw

​​​​​​​            Myriam Dumortier       via Natuurpunt      Caspar & Hallman      

P25     Hoe gaat de natuur om met klimaatwijziging?  ABLLO vzw

P26     Klik - Berichten ABLLO vzw

            1)   Oproep: stop oprukkende bouwwoede in landbouwgebied   

            2)   Prijs voor   Plastic Scanner

            3) Zonnepanelen: hoe milieuvriendelijk zijn ze nu echt?

            4) Veelgestelde vragen over elektrisch rijden en autodelen   (BBL)


P27     Advertentie Den Bascuul

P28     Dag van de Trage Weg : zondag 17 oktober    Ons Streven

P29     Kalender

            5 dec    2 jan           www.panneweel.be

           11 dec   29 jan     www.natuurpunt-zuid-waasland.be

 

​​​​​​​KLIKpagina van 2020 tem 2021

KLIKpagina van 2016 tem 2019

 

KLIK-pagina van 't Groene Waasland