Lid worden van ABLLOvzw

Ben jij al lid van ABLLO vzw, een regionale milieuvereniging die al meer dan 50 jaar bestaat?

In het kader van het vernieuwde subsidiestelsel voor vzw’s, vanaf 2017, moet ABLLO vzw de kaap van 1200 leden binnen haar werkingsgebied overschrijden en bovendien voldoen aan een minimum aantal leden per gemeente, gebaseerd op het aantal inwoners van die gemeente.  

Hiervan hangt de erkenning af door de overheid van ABLLO vzw als Overkoepelende Regionale Milieu Vereniging type 2 (actief in min 10 gemeenten) met de daaraan verbonden financiële middelen.

Lid worden van ABLLO vzw is nochtans gemakkelijk en niet duur. Gelieve over te schrijven naar  BE39 7310 4317 9119

-  € 8 (Standaardlid) : je ontvangt jaarlijks 5 maal het  tijdschrift   Het Groene Waasland   ( HGW  of  GW )  thuis met informatie rond natuur en milieu (met focus op de regio tussen Antwerpen en Gent).

€ 2 (Basislid)  zonder   Het Groene Waasland.

€ 1 (Bijkomend gezinslid) : Als een gezinslid reeds ABLLO-lid is,  kan elk ander gezinslid voor slechts 1 Euro bijkomend gezinslid worden . 

Dus nog geen lid?   Je doet ons een enorm plezier door hier verandering in te brengen.

Heel erg bedankt!

V O O R B E E L D E N 

Voorbeeld 1 : lid met GW  of  leden met GW

Jan wil lid van ABLLOvzw worden met een abonnement  op ’t groene waasland (8 Euro). Jan is dan 'standaardlid'

Wil zijn partner Els ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro extra. Dus samen 9 Euro. 

Willen zijn partner en zijn dochter Leen lid worden, kan dat voor 2 Euro extra. Dus samen 10 Euro. Els en Leen zijn dan 'bijkomende gezinsleden'

Jan kan dan  8  of  9 of  10 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in het geval van 10 Euro)  " lidgelden 2022; 3 leden : Jan, Els en Leen (met GW) ".

Vermeld dus “lidgelden 2021; aantal leden, de (voor-)namen (met GW)"

staat voor 2022

'Trouwe' leden, die vòòr 1 januari 2022 betalen, krijgen korting. Zie https://hetgroenewaasland.be/korting

Voorbeeld 2 :  lid zonder GW  of  leden zonder GW

Jef wil ABLLO-lid worden maar zonder  ’t groene waasland en moet dan 2 Euro betalen.  Jef is dan 'basislid'

Wil zijn partner Sara ook lid worden, dan kan dat voor 1 Euro extra. Dus samen 3 Euro.

Willen zijn partner en zijn dochter Sanne ook lid worden, kan dat voor 2 Euro extra. Dus samen 4 Euro.  Sara en Sanne zijn dan 'bijkomende gezinsleden'.

Jef zal dan  2  of  3 of  4 …  Euro overschrijven op het rek.nr. BE39 7310 4317 9119    met vermelding (in geval van 4 Euro) " lidgelden 2022;  3 leden : Jef, Sara en Sanne (zonder GW)"  

Vermeld dus “lidgelden 2022; aantal leden, de (voor-)namen (zonder GW)"

staat voor 2022