BERICHT IVM  ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan AZ Nikolaas 

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, een initiatief van Indaver en de milieuorganisaties ABLLO vzw en BBL, wil mensen, organisaties en bedrijven inspireren tot gedragsverandering door duurzame en vernieuwende projecten rond materialen- en energiebeheer te ondersteunen.
HGW kalender onder voorbehoud (Corona)
Hier vind je  (losse) argumenten en ideeën die kunnen gebruikt worden bij het opstellen van een bezwaar ivm het RUP AZ Nikolaas.
Bezwaarschrift van ABLLO vzw bij openbaar onderzoek ontwerp RUP AZ Nikolaas gericht aan de Gecoro van de stad Sint-Niklaas
enkele filmpjes over actuele onderwerpen : verhuizing AZN, bewust energie gebruiken, ...
Hier vindt u meer informatie en internetadressen (URL's) van de meest recente nummers van HGW
Erik Grietens van BBL : "Hoe Vlaanderen haar eigen ruimtelijke principes laat varen in Sint-Niklaas"
Het nieuwe zwembad van Sint-Niklaas dat wordt gepland op Puyenbeke (Watermolenwijk) is inderdaad een dramatische vergissing
Geen reden voor een feestje door gebrek aan visie en ambitie, vandaar een open brief.