In het voorjaar van 2020 rijden de treinen een halve eeuw onder de Schelde tussen Sint-Niklaas en Antwerpen.

We blikken terug. En we zien vooral vooruit.

De trein moet immers een grote rol spelen in het klimaatdebat, zegt men. Maar in de samenwerking voor spoorlijnen, stations, stationsbuurten is er 50 jaar vertraging.

Meer lezen?

Een abonnement nemen op Het Groene Waasland als lid van vzw Durme

Leden van vzw Durme kunnen een abonnement nemen op HGW door € 6 over te schrijven naar  BE39 7310 4317 9119 met vermelding van  'HGW2023; lid van vzw Durme'.

Je ontvangt dan thuis jaarlijks 4 maal het  tijdschrift   Het Groene Waasland   (afgekort  HGW  of GW )  met informatie rond natuur en milieu (met focus op de regio tussen Antwerpen en Gent).

In de weekends van 11 & 12 en 18 & 19 november 2018 kan je weer een hele reeks inspirerende energievriendelijke en duurzame woningen bezoeken.

Het mussentelweekend 2017 ligt alweer een tijdje achter ons.

Het valt op dat we in 2017 minder telingen binnen kregen.

Nog steeds wordt er in Limburg, Vl. Brabant en West Vlaanderen minder geteld.

Dit en nog meer is te lezen in dit Citizen Science artikel.

Sedert 2012 voert ABLLO vzw (Actiecomité Bescherming Linkeroever en Waasland) in samenwerking met groep TEREC UGent een urbaan mezen project uit in de steden Gent (2012), Sint-Niklaas (2014), Dendermonde (2014) en Terneuzen (2017). 
Tegen 2050 wordt verwacht dat 6.6 miljard mensen in steden zullen wonen (VN 2014). Verstedelijking zet zich onverminderd voort met niet te onderschatten consequenties voor onze stedelijke avifauna. 
Het mussentelweekend 2017 ligt alweer een tijdje achter ons.
ABLLOvzw zet zich al jaren in voor natuur, milieu en duurzame mobiliteit. Met betrekking tot dit laatste is Spoorstrategie Waasland (2014) een voorstel van beleidsdocument. Daarin kadert de aanpak van de spoorlijn 54 St-Niklaas – Mechelen. En deze van station Temse.
Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke CO2 gassen is een noodzakelijke stap om de klimaatverandering af te remmen. Dit terugdringen kan zowel door massaal over te schakelen naar groene stroom, als door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. In ons omringende landen is de bewustwording bij de bevolking wat dat betreft veel verder gevorderd.
In volle zomer, tot 25 augustus 2017, liep in Temse het openbaar onderzoek over de toegankelijkheid van station Temse. ABLLO diende een bezwaarschrift in.