Tegen 2050 wordt verwacht dat 6.6 miljard mensen in steden zullen wonen (VN 2014). Verstedelijking zet zich onverminderd voort met niet te onderschatten consequenties voor onze stedelijke avifauna. 
Het mussentelweekend 2017 ligt alweer een tijdje achter ons.
ABLLOvzw zet zich al jaren in voor natuur, milieu en duurzame mobiliteit. Met betrekking tot dit laatste is Spoorstrategie Waasland (2014) een voorstel van beleidsdocument. Daarin kadert de aanpak van de spoorlijn 54 St-Niklaas – Mechelen. En deze van station Temse.
Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke CO2 gassen is een noodzakelijke stap om de klimaatverandering af te remmen. Dit terugdringen kan zowel door massaal over te schakelen naar groene stroom, als door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. In ons omringende landen is de bewustwording bij de bevolking wat dat betreft veel verder gevorderd.
In volle zomer, tot 25 augustus 2017, liep in Temse het openbaar onderzoek over de toegankelijkheid van station Temse. ABLLO diende een bezwaarschrift in.
'Opnieuw meer mussen in onze steden’ : vrijwilligers gezocht
Zondagavond 25 juni 2017 is Marcel thuis in het bijzijn van zijn echtgenote plots overleden. Hij was één van de stichtende leden van ABLLOvzw (1970) en was sedertdien en tot zondag al die jaren lang bestuurslid.
In januari 2017 werd ons soortenbeschermingsproject ‘Opnieuw huismussen in onze steden’ weerhouden door de provincie Oost-Vlaanderen. In maart 2017 werd dit project, samen met 5 andere projecten, door BBL geselecteerd om op het platform van growfunding te komen.  Op die manier kunnen we extra fondsen verzamelen om het project optimaal  te laten verlopen.
Infrabel wil spooroverwegen zo veel als mogelijk afschaffen of vervangen door een brug of tunnel. Maar er zijn niet voldoende middelen voorhanden.
Overleg en brainstorm rond natuur en landschap en mogelijke acties voor de regio. Dit overleg kadert in het project Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek en ging door op dinsdag 28 maart 2017 om 20u00 in A.C. De Zaat in Temse.