Nummer 219 verschijnt eind november 2020.  Recente nummers in pdf.
In opdracht van de Wase milieuvereniging ABLLO vzw schetst stedenbouwkundige en ruimtelijk planner Fred Van Remoortel voor het station en de buurt een haalbaar toekomstbeeld. Deze visie moet tot actie leiden. Het 200ste nummer van het ABLLO-tijdschrift ’t Groene Waasland is geheel gewijd aan het station Lokeren.
Het 200ste nummer van ’t Groene Waasland is geheel gewijd aan hoe je van het station Lokeren een bruisend trefpunt in de stad kunt maken. De digitale versie van dit nummer kunt u aanvragen bij groene.waasland@gmail.com 
Elke dag de nieuwste feiten over Oosterweel te lezen krijgen kan op de website van Ademloos. Het gaat wel over veel meer dan de plannen zelf.  Veel informatie over fijn stof, gezondheid, geluid van het verkeer, plannen, financies, Ringland, gelijkaardige projecten in het buitenland, ….
ABLLO vzw heeft zich in haar nieuw 5 jaren beleidsplan (2017 -2021) als doel gesteld om de energiearmoede binnen haar werkgebied te beteugelen.  Jaarlijks komen nu 85 000 Vlaamse gezinnen in de problemen met hun energiefactuur en dat zal in de toekomst nog toenemen.
Lokale besturen maken zich regelmatig zorgen om hun station. De gemeente Temse keek dit voorjaar bezorgd naar de loketsluiting en de nieuwe, klantonvriendelijke passerelle in het station. Alle heil enkel van de NMBS-groep verwachten is onvoldoende. De boodschap is: draag gezamenlijk zorg in de ontwikkeling van station Temse tot regionaal knooppunt.
ABLLO vzw staat in samenwerking met groep Terec UGent in voor het urbaan mezenonderzoek in drie steden Gent, Sint-Niklaas en Dendermonde.  Elk jaar organiseren we een feedback moment waarop de resultaten en eigenaardigheden van het afgelopen broedseizoen en een planning voor 2017 worden voorgesteld. 
Samen met je collega's in jouw gemeente sta je voor een stevige taak: jullie meerjaren- en actieplannen tot een goed einde brengen. De uitdagingen zijn niet klein: een kwaliteitsvolle leefomgeving, een groene gemeente, betaalbaar wonen, vlotte mobiliteit... 
Zaterdag 21 mei 2016 viert Mondo vzw het 15-jarig bestaan van het zonnehuis Solar 2002, met de inhuldiging van de zonneboom die gaat instaan voor een nog completere invulling van het energieverbruik van de elektrische auto
Interwaas lanceerde in 2011 het concept van de Waterbus van Antwerpen naar Temse. De Antwerpse schepen Van Peel kondigde eind 2015 aan dat de Waterbus zou kunnen starten in 2017.