'Opnieuw meer mussen in onze steden’ : vrijwilligers gezocht
Zondagavond 25 juni 2017 is Marcel thuis in het bijzijn van zijn echtgenote plots overleden. Hij was één van de stichtende leden van ABLLOvzw (1970) en was sedertdien en tot zondag al die jaren lang bestuurslid.
In januari 2017 werd ons soortenbeschermingsproject ‘Opnieuw huismussen in onze steden’ weerhouden door de provincie Oost-Vlaanderen. In maart 2017 werd dit project, samen met 5 andere projecten, door BBL geselecteerd om op het platform van growfunding te komen.  Op die manier kunnen we extra fondsen verzamelen om het project optimaal  te laten verlopen.
Infrabel wil spooroverwegen zo veel als mogelijk afschaffen of vervangen door een brug of tunnel. Maar er zijn niet voldoende middelen voorhanden.
Overleg en brainstorm rond natuur en landschap en mogelijke acties voor de regio. Dit overleg kadert in het project Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek en ging door op dinsdag 28 maart 2017 om 20u00 in A.C. De Zaat in Temse.
Nummer 219 verschijnt eind november 2020.  Recente nummers in pdf.
In opdracht van de Wase milieuvereniging ABLLO vzw schetst stedenbouwkundige en ruimtelijk planner Fred Van Remoortel voor het station en de buurt een haalbaar toekomstbeeld. Deze visie moet tot actie leiden. Het 200ste nummer van het ABLLO-tijdschrift ’t Groene Waasland is geheel gewijd aan het station Lokeren.
Het 200ste nummer van ’t Groene Waasland is geheel gewijd aan hoe je van het station Lokeren een bruisend trefpunt in de stad kunt maken. De digitale versie van dit nummer kunt u aanvragen bij groene.waasland@gmail.com 
Elke dag de nieuwste feiten over Oosterweel te lezen krijgen kan op de website van Ademloos. Het gaat wel over veel meer dan de plannen zelf.  Veel informatie over fijn stof, gezondheid, geluid van het verkeer, plannen, financies, Ringland, gelijkaardige projecten in het buitenland, ….
ABLLO vzw heeft zich in haar nieuw 5 jaren beleidsplan (2017 -2021) als doel gesteld om de energiearmoede binnen haar werkgebied te beteugelen.  Jaarlijks komen nu 85 000 Vlaamse gezinnen in de problemen met hun energiefactuur en dat zal in de toekomst nog toenemen.