ABLLO vzw heeft een filmpje gemaakt over de moeilijkheden en ongewenste gevolgen bij een keuze voor een nieuw ziekenhuis op de Neerkouter en de voordelen van een nieuwe kliniek op de huidige locatie : het Parkziekenhuis.
't groene waasland  van november 2020 is nu reeds digitaal beschikbaar ! De papieren versie wordt eind november 2020 verspreid
De omgeving van “den Unigro” in Sint-Niklaas gaat drastisch veranderen. Het aansluitingscomplex tussen N70 en R42, de ring van Sint-Niklaas, gaat een metamorfose ondergaan.
De stad Sint-Niklaas heeft, in nauw overleg met de directie van AZ Nikolaas, de procesnota en de startnota bij het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan AZ Nikolaas voorgelegd (kortweg GRUP en AZN) tijdens de raadpleging van 22 mei tot 20 juli 2018.
De geplande verhuizing van AZ Nikolaas (AZN) naar de stadsrand van Sint-Niklaas veroorzaakt aanzienlijke meerkosten voor De lijn.
De zoektocht voor een nieuwe stek voor AZ Nikolaas (AZN) gaat voort. .....
Oproep aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas: organiseer een internationale architecturale en stedenbouwkundige wedstrijd….
Voor het personeel van AZN is het vinden van een parkeerplaats vaak moeilijk en dat zorgt ook voor hinder in de buurt. 
Bij wijze van voorbeeld heeft ABLLOvzw het Parkziekenhuis ontwikkeld.  En nu een 2de voorbeeld : AZ Nikolaas op Fabiolaplein ?
Hoe lid worden van ABLLOvzw ?