Welke artikels over openbaar vervoer (OV) zijn verschenen in Het Groene Waasland van 2005 tot nu ?

Abllo vzw vernieuwt een zijn website.                      

Waar vroeger www.abllo.be stond, zal dat nu meestal  https://hetgroenewaasland.be  zijn!

‘Wijs’ energie gebruiken met een energiewijzer
Elk jaar in november kan je in heel Vlaanderen terecht voor de Ecobouwers Opendeur. Door corona passen we onze formule aan. Wij presenteren: de Ecobouwers Geslotendeur 2020!
Trage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters, … kortom wegjes en paden voor niet-gemotoriseerde verkeer. Ze worden ook wel veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels genoemd.
ABLLO vzw heeft een filmpje gemaakt over de moeilijkheden en ongewenste gevolgen bij een keuze voor een nieuw ziekenhuis op de Neerkouter en de voordelen van een nieuwe kliniek op de huidige locatie : het Parkziekenhuis.
't groene waasland  van november 2020 is nu reeds digitaal beschikbaar ! De papieren versie wordt eind november 2020 verspreid
De omgeving van “den Unigro” in Sint-Niklaas gaat drastisch veranderen. Het aansluitingscomplex tussen N70 en R42, de ring van Sint-Niklaas, gaat een metamorfose ondergaan.
De stad Sint-Niklaas heeft, in nauw overleg met de directie van AZ Nikolaas, de procesnota en de startnota bij het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan AZ Nikolaas voorgelegd (kortweg GRUP en AZN) tijdens de raadpleging van 22 mei tot 20 juli 2018.
De geplande verhuizing van AZ Nikolaas (AZN) naar de stadsrand van Sint-Niklaas veroorzaakt aanzienlijke meerkosten voor De lijn.