De zoektocht voor een nieuwe stek voor AZ Nikolaas (AZN) gaat voort. .....
Oproep aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas: organiseer een internationale architecturale en stedenbouwkundige wedstrijd….
Voor het personeel van AZN is het vinden van een parkeerplaats vaak moeilijk en dat zorgt ook voor hinder in de buurt. 
Bij wijze van voorbeeld heeft ABLLOvzw het Parkziekenhuis ontwikkeld.  En nu een 2de voorbeeld : AZ Nikolaas op Fabiolaplein ?
Hoe lid worden van ABLLOvzw ?
Vanaf maart 2002 zijn alle nummers van  't groene waasland beschikbaar in pdf.
De bedoeling van dit project was nochtans zeer goed: het vermijden dat nog langer proper hemelwater in de riolering terecht komt, maar dat hemelwater af te voeren naar de Loeverbeek. Helaas ....

Het laatste nummer van 't groene waasland  (van mei 2020)  is digitaal beschikbaar.

Alle vroegere nummers (vanaf 2002 !!)  komen binnenkort opnieuw online!

Zijn academische interesse gaat vooral naar ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling, met het concept van de lobbenstad als gidsprincipe