Het dertien jaar oude plan ‘Mercatorknoop’ is achterhaald

De omgeving van “den Unigro” gaat drastisch veranderen. Het aansluitingscomplex tussen N70 en R42, de ring van Sint-Niklaas, gaat een metamorfose ondergaan.  Het huidige terrein, twee keer zo groot als de Grote Markt, wil men vervangen door een zeer grote rotonde met een veel dieper gelegen, dure en nutteloze autotunnel alsook met vele fietstunneltjes.

links huidige knoop; rechts huidige plan

huidig plan

Nu al is dit plan achterhaald door de regelgeving van Ruimtelijke Ordening en Basisbereikbaarheid.

Wij verzetten ons niet tegen de oostelijke tangent. Wij hopen dat die er snel kan komen.
Wel willen we een alternatief knooppunt voorstellen en een aangrenzend zone in Sint-Niklaas een serieuze meerwaarde bieden.
De alternatieve knoop is eenvoudiger, minder duur en vergt veel minder ruimte. De gewonnen ruimte kan dan worden ingevuld door nuttig en aangenaam stedelijk weefsel.(groen, bebouwing, overstapmogelijkheid met trein, .... )
De aangrenzende zone (omgeving Passtraat) kan een heel andere invulling krijgen dan nu. De Passtraat wordt in dit voorstel een fietsstraat…..

Wij willen degelijke infrastructuur maar ook een leefbare stad! 

Klik op dossier ‘Mercatorknoop oktober 2020’ (15Mb), dat is verschenen in het septembernummer van ’t Groene Waasland.

Er is ook een computerpresentatie (46Mb) ​​​​​​​ gemaakt met een uitgebreider beschrijving van het voorstel. 

Dit dossier is een  samenwerking van ABLLOvzw en de Fietsersbond van Sint-Niklaas.

De Mercatorknoop op TVoost op 7 oktober 2020

ABLLOvzw en de Fietsersbond van Sint-Niklaas hebben op 7 oktober het dossier ‘Mercatorknoop’ voorgesteld .
Die knoop is de toekomstige verkeersaansluiting Ring R42/ N70 en is ook onderdeel van de oostelijke tangent van Sint-Niklaas.
 
Het Mercatorknoop-dossier is ontstaan uit volgende vragen :
1) Er zijn twee fietsbruggen naast de N70 voorzien, om de spoorlijn 54 te kruisen, tot 7 m hoog boven de bovenleiding.
   - Ze hebben een te steile helling (> 10 % ?).
   - Is het voor de fietser (en voetganger) niet veel aangenamer en beter om op maaiveld te blijven via de bestaande spooroverweg?
   - Kan de ruimte om een fietstunnel te maken, eventueel worden voorzien met minder hoogteverschil (3,5 m)?
2) Er is een 2x1-wegtunnel voorzien op de R42, om onderdoor de ovonde te kunnen rijden, in totaal circa 300 m lang.
   - Hoe verantwoordt men deze tunnel gelet op de beperkte afwikkelingscapaciteit op de ring R42 omdat voor en na dit tunneltraject telkens een kruispunt met lichtenregeling is voorzien?
   - Maakt men niet dezelfde fout als bij de tunnel aan het kruispunt aan ’t zwembad N70/N16/Parklaan?
   - Is de kostprijs niet te hoog voor het beperkte nut?
3) Er is een 'beeldbepalend' knooppunt voorzien, met een ovonde, deze neemt bruto circa 1,3 ha terrein in beslag.
   - Kan dit niet met één compact kruispunt (40x40 m of 0,16 ha)?
   - Of kan dit niet met een tweestrooks-rotonde (diameter 50 m (bruto < 0,3 ha) zoals op N41 aan de Tuinlaan.
4) Er wordt zes hectare ruimte monofunctioneel verkwist of twee keer de Grote Markt. 
   - Is ruimte geen schaars goed, om een teveel voor verkeersinfrastructuur te gebruiken?
   - En hoe zit het met de kwaliteit van de ruimte op vlak van, veiligheid, gezondheid, bevorderen van duurzame modi?
   - Kortom, is heel het knooppunt niet achterhaald, gelet op de recente regelgeving inzake ruimte en mobiliteit?
  

huidige knoop andere knoop Het dertien jaar oude plan  ‘Mercatorknoop’  andere knoop Het dertien jaar oude plan  ‘Mercatorknoop’ Het dertien jaar oude plan  ‘Mercatorknoop’  is achterhaald huidige spoorwegovergang spoorwegovergang op drukke lijn 59 huidige knoop brede, vlotte fietsroute Sint-Niklaas Temse is nodig ! Passtraat kan fietsstraat worden
06-10-2020