Bij verhuizing VITAZ / AZ Nikolaas naar Neerkouter: meerkosten voor openbaar vervoer

De geplande verhuizing van VITAZ / AZ Nikolaas (AZN) naar de stadsrand van Sint-Niklaas veroorzaakt aanzienlijke meerkosten voor De lijn.

En voor de Wase busgebruiker daalt kwaliteit en neemt de autoafhankelijkheid toe.

Zo heeft men ook nood aan een stadsrandparking.

Kortom: verhuizing AZN zet Waasland Klimaatland op zijn kop.

Hoogfrequente buslijn. In haar mediabericht van 4/10/2016 geeft het vorige stadsbestuur (NVA, Groen, Spa) van de stad Sint-Niklaas aan hoe AZN op de nieuwe plek met de bus bediend kan worden: Door middel van een directe buslijn met een hoge frequentie wordt de verbinding tussen campus / randparking en het stadscentrum / station gegarandeerd. Volgend voorbeeld toont een mogelijke aanpassing van het busnet. 1. Ritten van Stekene en Kieldrecht verlengen van het Waasland Shopping Center tot AZN. 2. Ritten op de lijn Beveren - Lokeren, die nu in de buurt van de campus langs komen, omleggen tot op de campus. 3. Toevoeging van een pendel tussen station en AZN. Hiermee komt men aan acht ritten per uur per richting.

 

 

Hoge kosten. De rekening voor deze hoogfrequente busdienst loopt hoog op. In volgende tabel staan de productfactoren van het net geschetste scenario netjes op een rij: 365 dagen per jaar, extra aantal kilometer per lijn, heen en terug per uur, aantal uur per dag, aantal km per jaar. Dit laatste loopt op tot 277.392 extra buskm. Een standaardbus kost ongeveer 4 € per km. De geschetste aanpassing van de busdienst kost ruim 1,1 miljoen € per jaar.

 

 

Lage kwaliteit. Aan de halte Park in de buurt van de huidige campus komen uit zes richtingen bussen langs. Vanuit tien Wase woonkernen kan men zonder overstap minstens om het half uur vertrekken naar AZN. Die verbinding is mogelijk vanaf 55 halten. Bij een verhuizing van AZN zal bijna altijd overgestapt moeten worden en neemt de totale ritduur altijd toe.

 

Afbeelding verwijderd.

 

Overbodige stadsrandparking. AZN is vanuit autologica gedacht. Dat blijkt ook uit het feit, dat men ook nog een stadsrandparking (300 plaatsen) aan het nieuwe AZN wil toevoegen. Want met slechter openbaar vervoer past ook meer parking. Beleidsmakers negeren hiermee de 55 bestaande streekbushalten met een redelijke busdienst. Het zijn 55 overstappunten die een stadsrandparking overbodig maken, indien AZN nog beter vanaf de buscorridor verbonden wordt.

Verhuizing AZN zet Waasland Klimaatland op zijn kop. Op de studiedag Waasland Klimaatland bracht AZN de bijdrage op weg naar duurzaam excelleren. Voor het facet mobiliteit gebruikte men vijf trefwoorden: 1. Modal shift, 2. Uitrusting fietsers, 3. Fietsenstalling, 4. Vergoeding fiets, 5. Openbaar vervoer (dia 18 in de bijdrage van Koen Neve, dd. 14/10/2016). We hebben hiervoor enkel stilgestaan met de busdienst. Zoveel is duidelijk: men zet Waasland Klimaatland op zijn kop.

 

Fred van Remoortel - ABLLOvzw