Toegang station Temse : stand van zaken en FLYER

         FLYER in pdf

beschrijving van het probleem en stand van zaken

ABLLOvzw zet zich al jaren in voor natuur, milieu en duurzame mobiliteit. Met betrekking tot dit laatste is Spoorstrategie Waasland (2014) een voorstel van beleidsdocument. Daarin kadert de aanpak van de spoorlijn 54 St-Niklaas – Mechelen. En deze van station Temse.

Bij het sluiten van de loketbediening van station Temse (2016) werd tegelijk het seinhuis en de bewaking van de overweg naar perron 2 opgedoekt. Tegelijk plaatste Infrabel een zeer dure en klantonvriendelijke passerelle. Infrabel startte pas dan met het ontwerp van toegangshelling en trap naar het tweede perron vanuit de bestaande tunnel dwars onder de perrons. En omdat de passerelle wordt gehuurd wil Infrabel dat plan zeer dringend uitvoeren. 

 

In eerste fase vroeg ABLLO om ook een eventuele verdieping van de tunnelvloer als mogelijkheid te bestuderen om de bussen van De Lijn vlot via het station te laten passeren zodat een optimale openbaar vervoerknoop tot stand komt. Infrabel en W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) wierpen hieromtrent veel problemen op. ABLLOvzw besefte dat dit voorstel gezien de omstandigheden niet haalbaar leek. 

 

ABLLOvzw heeft daarop een variant zonder verdieping van de tunnelvloer  naar voren geschoven waarbij De Lijn een halteplaats kan voorzien op het Guido Gezelleplein, op een nog aanvaardbare afstand tot het station eenmaal de nieuwe toegangen zijn gerealiseerd.

 

ABLLOvzw vraagt dat de mogelijke partners (gemeente, NMBS, Infrabel, De Lijn,…) gaan samenwerken om te komen tot een totaalproject! Want het huidige ontwerp van Infrabel blijft een doorn in het oog. Het is geen gezamenlijk ontwerp met (1) een meer aantrekkelijke tunnel (veel meer daglicht, ruimere voetpaden, helder verlicht en opgekuist) en (2) goede looproutes naar de wijken, de bushalten, de stalling, parking en K&R-zone; dit vormt de kern in de overstap. Vandaar het bezwaar van ABLLOvzw voor de bouwaanvraag.

 

ABLLOvzw vraagt concreet dat  

1) het tunnelplafond een grote opening van ongeveer 10 op 12 meter krijgt;

2) dat de nieuwe trap en nieuwe helling samen als één geheel worden aangelegd en als een meer open constructie. Zie flyer en het artikel in ’t GW nr 203.

3) dat dit in een gezamenlijk ontwerp van de omgeving wordt aangepakt.

ABLLOvzw vraagt zich daarbij af of Infrabel liever een snelle en minder goede realisatie wil dan een veel betere uitvoering die iets meer tijd vergt ??

 

De aanvraag van Infrabel voor de bouw van een nieuwe toegang tot de perrons werd op 21.02 ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De gemeente Temse ontving het dossier op 07.07, met de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren, dat uiteindelijk liep van 27.07 tot 25.08. De gemeente Temse heeft momenteel weet van 2 bezwaren (oa van ABLLOvzw) en het schepencollege had vanaf het einde van het onderzoek 30 dagen tijd om een advies uit te brengen. De gemeente baseerde haar standpunt op adviezen van de diensten Stedenbouw en Mobiliteit. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

 

           zie verder ook  www.abllo.be/temse/station

 

teksten         Samenvatting van het bezwaarschrift (augustus 2017)

Het volledige bezwaarschrift

 

Nieuwsitem op TV OOST (27 september 2017)

Pleidooi voor een betere stationsomgeving te Temse (november 2016)

 

FLYER  Toegang naar station Temse      (1 oktober 2017-groot 5Mb)       klein 500k  

 

NIET ZOIETS : smal, onbehaaglijk, aan beide zijden van de tunnel : aan ene zijde een trap; aan de andere zijde een helling, niet uitnodigend,...

 

 

 

MAAR WEL ZO : open, breed, aangenaam, trap en helling 'gekoppeld' met elkaar, uitnodigend, ...

 

 

 

Hoe trap en helling combineren? Een mogelijkheid :