Lokeren is toe aan station op mensenmaat

Het station van Lokeren en zijn omgeving voldoen al lang niet meer aan de comfort-eisen van de 21ste eeuw. Noch het station noch de omgeving sporen aan tot het reizen met de trein. In opdracht van de Wase milieuvereniging ABLLO vzw schetst stedenbouwkundige en ruimtelijk planner Fred Van Remoortel voor het station en de buurt een haalbaar toekomstbeeld. Deze visie moet tot actie leiden. Het 200ste nummer van het ABLLO-tijdschrift ’t Groene Waasland is geheel gewijd aan het station Lokeren.

 

Je kan het volledige dossier downloaden : 

 

Station Lokeren groot  52Mb

 

Station Lokeren klein  7Mb

 

(dit dossier werd voorgesteld op een open persmoment op 6 maart 2017 om 17u in het ‘Molsbroek Lokeren’)

 

 

 

Reacties kan je overmaken op  groene.waasland@gmail.com  

of telefonisch bij Fred Van Remoortel 03 296 32 83 of fred.vanremoortel@gmail.com