ABLLOvzw wil betere Waterbussen

Interwaas lanceerde in 2011 het concept van de Waterbus van Antwerpen naar Temse.

De Antwerpse schepen Van Peel kondigde eind 2015 aan dat de Waterbus zou kunnen starten in 2017.

ABLLOvzw presenteert in maart 2016 een nieuw ABLLO dossier Waterbus (4Mb), waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de Waterbus in Rotterdam. 

De zware versie 26 MB vind je hier.

Waasland wil betere Waterbussen

1.    Een interessant innoverend idee

 

Eind oktober 2015 lanceerde Marc Van Peel (havenschepen, Antwerpen) een interessant idee voor een nieuw vervoersproject op de Schelde, inhakend op eerder voorstel van Interwaas uit 2011. Er zou vanaf 2016 een openbaar-vervoerlijn opgestart worden met Waterbussen. Dit zijn snelle veerboten. Ze gaan de Schelde veeleer in de lengte bedienen en in mindere mate ‘heen en weer’ tussen beide oevers. ABLLO vzw is bezorgd, omdat met dit vernieuwend project van alles fout kan gaan.
Het project loopt in samenwerking met het Havenbedrijf, dat het initiatief mee financiert. De merknaam Havenland wordt voorgesteld. Maar in het Waasland is men teleurgesteld. De gemeenten Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke en Temse zijn niet in het debat betrokken geweest. Daarnaast zijn De Lijn, NMBS, Provincie Oost-Vlaanderen, W&Z, dienst Vloot en Interwaas evenmin voor samenwerking uitgenodigd.
De Antwerpse initiatiefnemers halen hun inspiratie in het naburige Rotterdam. Het is zowat de enige dienst van openbaar vervoer te water die het goed doet in Nederland. Maar de vergelijking roept vragen op. De lijn Rotterdam – Dordrecht verbindt steden en een aantal sterk verstedelijkte kernen in een rivierenlandschap, dat van oudsher kampt met een grote natuurlijke barrièrewerking. De Nederlandse Waterbus bedient er om beurten een halte op linker- en rechteroever. En het zuidelijk eindpunt ligt vlakbij het hart van de oudste stad van Nederland, Dordrecht, een stad met bijna 120.000 inwoners. Kortom, de ruimtelijke structuur is daar veel gunstiger voor dergelijk project, dan langs de Schelde in België.

Het door Antwerpen Havenland voorgestelde eindpunt van de nieuwe waterbusdienst, is aan de huidige veerboot steiger bij Bazel voorzien. Een dorp met ongeveer 5000 inwoners, tamelijk ver van de Scheldedijk gelegen, achter de potpolder. Het lijkt erop, dat de bestaande gratis veren Bazel – Hemiksem en Kruibeke – Hoboken geïntegreerd zouden worden in het Havenlandproject. Of dit een goede zaak is, blijft koffiedik kijken. Want de spitsbezetting (ook door meer dan 100 scholieren) op de verbinding Kruibeke – Hoboken mag niet onderschat worden. Anders gezegd : er dient rekening gehouden te worden met een heel reële kans op overbezetting.

2.    Diepgaand onderzoek is volgens ABLLO vzw dringend nodig.

a. De Waterbus verdient het om verlengd te worden via bijkomende halte Rupelmonde en met eind- en keerpunt in Temse, dicht bij het NMBS station; in plaats van een terminushalte te krijgen in het niemandsland bij Bazel-potpoder. Zo kan Temse een echt regionaal OV knooppunt worden, zoals onder meer door de Lijn trouwens gewenst wordt. Onderzoek is nodig naar de invloed daarvan op de operationaliteit van de waterbus (langere vaartijd, maar véél meer potentiële klanten en betere integratie in het openbaar vervoernetwerk Waasland)

 b. Het effect dient onderzocht van het gratis kunnen meenemen van de fiets met de Waterbus. Zo wordt de hinterland van de waterbus voor de pendelaars en de recreanten per fiets plots veel groter. Precies dat blijkt de sterkte van de waterbus Rotterdam-Dordrecht: voor- en na transport met de fiets en tussendoor comfortabel en snel reizen met de waterbus

 c. Gelijktijdige mogelijke besparingen dienen te worden onderzocht, zoals een mogelijke integratie met veer Kruibeke – Hoboken; of door de snelbus Temse – Linkeroever op te heffen (lijn 99S), ten voordele van de Waterbus, mét behoud van de gewone lijnbussen (lijn 99).

d. Integratie met het toeristisch en recreatief verkeer dient onderzocht, bijvoorbeeld door de vrijwel afgeschafte veerdienst Lillo-Doel te integreren in het waterbusproject. Daardoor worden de fiestnetwerken Waasland en Antwerpen weer écht met elkaar verbonden, in plaats van alleen op de fietskaarten. Daardoor ook komen heel wat bedrijven met veel werknemers binnen fietsbereik vanaf de waterbushalte, werknemers waarvan er een aantal maar wat graag de files willen vermijden op de Antwerpse snelwegen.

e. Er dient onderzocht te worden of een ernstige opwaardering van de treindiensten niet veel efficiënter is. Bijvoorbeeld met Stadstreinen –tevens Fietstreinen- (zie www.abllo.be  de ABLLO-dossiers Regiometro (2009) en Spoorstrategie Waasland (2014) en S-trein plannen van de NMBS)

 

3.    Naar een waar waterbus succesverhaal.

 

Ere, wie ere toekomt. Het is de Wase Intercommunale ‘Interwaas’ die in 2011 uitpakte met het voorstel van een Waterbus van Temse tot in Antwerpen. En het zou de verschillende bevoegde instanties sieren, dat ze van Temse inderdaad daadwerkelijk een regionaal OV-knooppunt maken, zoals in hun eigen beleidsdocumenten staat : zie het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen blz. 499.

Ten slotte moeten we niet naïef doen. Het Waterbusproject kan onmogelijk in 2016 van start gaan. Naast de hiervoor vermelde onderzoeksthema’s  dient erop gewezen te worden, dat de halten goed uitgerust moeten worden om grote groepen klanten (vaak met fiets) te kunnen laten wachten, in- en uitschepen. Zoniet blijft het een symbolisch dossier. Het zal dan bij gebrek aan succes een stille dood sterven, om nooit meer kansen te krijgen.

ABLLO vzw stelt voor, dat Interwaas, de betrokken gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen zich snel mengen in het debat over de Waterbus op de Schelde, onder meer inzake: Onderzoek, Scenario-ontwikkeling, Planvorming, Implementatie, Opvolging en Financiering. Alleen als het plan breed wordt gedragen in de stad Antwerpen, de haven en de regio, kan het uitgroeien tot een waar succesverhaal. En dat is precies wat ABLLO vzw dit waterbus idee toewenst.

 

ABLLO vzw

Maart 2016