Viering van het 15-jarig bestaan van het zonnehuis Solar 2002

Zaterdag 21 mei 2016 viert Mondo vzw het 15-jarig bestaan van het zonnehuis Solar 2002, met de inhuldiging van de zonneboom die gaat instaan voor een nog completere invulling van het energieverbruik van de elektrische auto. Het huis draaide de afgelopen 15 jaar al op zonne-energie, met inbegrip van een uitgebreide opvolging van de resultaten. De meer dan 50 meetpunten vertegenwoordigen weliswaar 20 % van het verbruik op. Daarnaast wordt ook het water aangemaakt op basis van neerslag. Het wordt voor gebruik gezuiverd tot de gewenste kwaliteit en na gebruik weer gefilterd tot een kwaliteitsniveau dat beter is dan dat van het oorspronkelijke neerslagwater. 

 

Na de inhuldiging volgt een debat rond CO2-arme mobiliteit, waarna een maaltijd voorzien is in afwachting va het optreden van zangeres Neeka. 

 

Iederéén is van harte welkom, maar schrijf wel op voorhand in, met name voor de bereiding van de maaltijd. 

 

Uitnodiging in pdf

 

Dag beste mensen,

 

Het is bijna zover. 

Dat de Vlaamse Regering naar 60 000 elektrische wagens en 5000 extra laadpalen wil tegen 2020 en ook nog een opstartpremie voor nieuwe elektrische wagens zal uitreiken vinden wij alleszins bemoedigend.

  

'Wij' dat is Mondo vzw. 

Mondo vzw bestaat al 20 jaar en wil in Vlaanderen het energieverbruik drastisch verminderen. Ons pilootproject Solar 2002 is erin geslaagd om gedurende 15 jaar het verbruik terug te dringen van 25.000 kWh  op jaarbasis tot  0 kWh op jaarbasis! 

    

Lange tijd waren wij  een Demonstratieproject van het Vlaamse  Gewest.

Gedurende 10 jaar werkten we samen met het VITO aan een studie: VEA-demonstratieproject: Mondo bio-ecologische nulbalansenergiewoning te Berlaar.

 

De Vlaamse  Regering stimuleert nu elektrisch rijden. Dat proberen wij ook al een tijd te doen. Mondo vzw heeft gedurende 1,2 jaar samen met het VITO gewerkt aan een studie met een ‘Mondo elektrische wagen’ mn. VoltAir monitoring resultaten Renault Fluence ZE.

 

Nu zijn we zover dat we overgaan van een energieneutraal naar een positief energiegebouw waarbij middenlangeafstandmobiliteit centraal staat. Energie wordt geleverd door de Zon door middel van een Zonneboom, 

 

Om iets dergelijks door te voeren - wat de Vlaamse regering wil - is er een maatschappelijk draagvlak nodig. Daaraan willen wij  graag meehelpen.

 

Op 21 mei —15 jaar nadat we gestart zijn met het project Solar 2002 — trekken wij een speciale dag uit om elektrisch rijden te promoten. 

 

Inhuldiging Zonneboom

 

Op 21 mei huldigen we onze ‘Zonneboom’ in en daar nodigen we u graag op uit. 

 

We zien de (Zonne)boom als verbinding tussen Hemel en Aarde. Een Zonneboom een symbool van verbinding met de Aarde en de lucht. Een symbool van leven. Een ‘zonneboom' die vruchten draagt.

 

Hij zal zorgen voor energie voor automobiliteit op middellange afstand. Dankzij de energie opgewekt door de Zonneboom kan een 

comfortabele wagen jaarlijks ruim 15.000 km rijden, zonder uitstoot van CO2 of andere gassen.

 

Inschrijving

Om in te schrijven druk even op onderstaande verbinding.

https://docs.google.com/forms/d/1ar9H5F1f8xPhm0cot1loittqwANej53FEWFKbg7...

 

Programma op 21 mei 2016

Vanaf 14.00 u. verwelkomen we u in de Bastijnstraat 85 te 2590 

 

Berlaar, u krijgt dan een woordje uitleg over ons nieuwe Mondoproject. 

 

Om 15.00 u. wordt de 'Zonneboom' ingehuldigd' !

 

Nadien verplaatsen we ons naar zaal Berkenhof, Misstraat 70, Berlaar. 

 

Mensen die reeds zelf elektrisch (automobiel) rijden of geïnteresseerd zijn verwelkomen wij daar tussen 15 en 17 uur. 

 

Bedoeling is dat E-chauffeurs, als ervaringsdeskundigen, twijfelaars over de streep kunnen trekken, misverstanden opruimen en ook onderling van gedachten kunnen wisselen. Het zou leuk zijn een zo ruim mogelijk aanbod van E-wagens op de parking te hebben zodat geïnteresseerden peer-to-peer info kunnen krijgen als aanvulling op de commerciële info bij de dealers. 

 

Om 17 uur plannen we een debat op hoog politiek en wetenschappelijk niveau over de toekomst van CO2 neutrale middenlangeafstandsmobiliteit. 

 

Na een ecologisch verantwoorde maaltijd sluiten we de avond af met 

 

een 

Optreden van Neeka

Onder die naam musiceert Ilse Goovaerts — alleen en in groep —werd geboren in Dendermonde maar groeide op in het Antwerpse. Vanaf haar achtste volgde ze muziekles aan de academie, met orgel als eerste instrument. Even twijfelde ze over een klassieke muzikale carrière via het conservatorium, maar de onzekerheid daarvan dreef haar naar de universiteit, waar ze in 1994 afstudeerde in de rechten. In de jaren 90 beoefende ze muziek louter als een hobby, in een covergroepje en een akoestisch trio. Geleidelijk aan groeide de drang om met eigen werk een publiek te bereiken. Dit resulteerde in 1999 in een titelloos debuut, bij PIAS. Dankzij de cover van Tom Robinsons Listen to the radio kreeg Neeka aandacht van de media, en van Robinson zelf.

In 2002 volgde de doorbraak met Candy Comfort, vooral dankzij het duet met Stef Kamil Carlens Don't hold me back, dat een radio-hit werd. Neeka toerde in Europa en verwierf enige internationale weerklank. De opvolger, Women wonderland, mag een conceptalbum genoemd worden, opgetrokken rond de geboorte van haar eerste kind, Simon. De plaat is geproduceerd door Luc Van Acker.

Eind 2009 volgde een vierde plaat, Robin. Hiervoor trok Neeka naar de Verenigde Staten, om er samen te werken met producer John Morand. Die had ze leren kennen via de groep Mint, voor wie Neeka al bijdragen leverde aan de cd Hinterland.

 

 

Allen van harte welkom

 

 

Guido-De Couvreur Koen Penne

Voorzitter Mondo vzw Secretaris