discussie openbare verlichting

ELIA roept opnieuw op om de piekvraag naar elektriciteit te verminderen. Concreet gaat het in de donkere wintermaanden onder meer om de tijdspanne tussen 17u en 19u. Dan is de industrievraag nog hoog (inclusief verlichting), maar ook de huishoudens hebben een hoge vraag. Precies op dat ogenblik gaat ook de openbare straatverlichting aan en vraagt (zeker in België) een enorme hoeveelheid elektriciteit.

In steeds meer gemeenten wordt daarom overwogen om het avondregime van de openbare straatverlichting (wat normaal opstart om 22u of 23u, en betekent dat tussen 1/3 en ½ van de verlichting wordt uitgeschakeld), de hele avond en nacht in te stellen.

Dat kan de elektriciteitsvraag (en ook de factuur!), ook in landelijker gemeenten, aanzienlijk verminderen maar ook en vooral de kans op black-outs of brown-outs doen afnemen. Bovendien pleit ABLLO vzw ervoor om overal zeer snel over te schakelen naar efficiënte LED verlichting.

Kan ook Uw gemeentebestuur deze beslissing nemen, om bij wijze van proef, volgende winter de openbare straatverlichting nooit op volle kracht te laten branden ?

Te zien op TVoost

Kijk voor meer informatie op http://archief.abllo.be/pdf2/milieu/oproep_minder_openbare_verlichting_20121129a.pdf

en ook : http://archief.abllo.be/pdf2/milieu/noodverlichtingplannen_201103.pdf

Erik ROMBAUT

tel:  + 32 3 7707147  

erik.rombaut@scarlet.be