‘Energiejacht’ is een campagne van BBL

De campagne ‘Energiegroepen' vroeger met de naam  'Energiejacht’ is een campagne van BBL (Bond Beter Leefmilieu) en helpt burgers om te besparen op hun energieverbruik. 

Tabel 1 (zie tussentijdse resultaten )geeft een overzicht van de tussentijdse resultaten van de energiegroepen binnen het werkingsgebied van ABLLO vzw. Noch van Lochristi noch van Sint-Niklaas kan een tussentijds resultaat gegeven worden omdat op dit ogenblik nog te weinig gegevens volledig zijn. De campagne loopt nog door tot 31 maart. In tegenstelling met de energiejacht campagne van 2012-2013 doen er  in het Waasland opvallend minder sociale groepen (OCMW, sociale huisvestigingsmaatschappij, welzijnsorganisaties, sociale woonactoren,…) mee aan de campagne van 2013-2014. 

Temse en Dendermonde vormen hierop een uitzondering en doen beide al mee, sedert de campagne nog ‘klimaatwijken’ noemde.  In 2012 besliste de provincie Oost-Vlaanderen om enkel nog in te tekenen voor sociale groepen op de campagne die nu ‘Energiejacht’ noemt. 

In Temse worden de verschillende groepen (A,B en C) begeleidt door Paul en Jef, ACW vrijwilligers die al jaren energiegroepen begeleiden. In Dendermonde en Lochristi wordt de energiegroep begeleid door een medewerker van het OCMW. In Sint-Niklaas wordt de energiegroep begeleid door Jenny van ABLLO vzw in samenwerking met 2 medewerkers van het OCMW.

OCMW’s moeten optimaal inzetten op Rationeel Energiegebruik. Mensen komen doorgaans bij het OCMW terecht als ze financiële problemen hebben zoals het niet meer kunnen betalen van de energiefactuur waardoor ze voor een afbetalingsplan komen te staan of ze uiteindelijk gedropt worden door hun energie leverancier. Inzetten op REG gebruik van OCMW klanten is op alle fronten positief: het OCMW moet minder betalen, de klant kan zuiniger leven en ons milieu vaart er wel bij. 

Toch zien we dat veel OCMW ’s hierop te weinig inzetten. Medewerkers moeten de campagne ‘erbij’ nemen en zien dit dikwijls daardoor niet zitten. Een belangrijk knelpunt is het verzamelen van referentiegegevens en zonder referentiegegevens of gegevens van historisch verbruik kan uiteraard geen besparing berekend worden. Het is duidelijk dat dit in West-Vlaanderen met  distributienetbeheerder Infrax  opvallend vlotter verloopt dan in Oost-Vlaanderen met Eandis die nog aan de provincie verantwoordelijke nog aan de verantwoordelijke van BBL referentiegegevens van deelnemers wil doorgeven. 

Ook het verzamelen van de wekelijkse meetstanden verloopt niet altijd even vlot terwijl de begeleider in de sociale campagne ook alle meetstanden moet ingeven op de website. Dat vraagt zeker de nodige tijd. De begeleider zorgt ook voor de bijeenkomsten met de deelnemers en het doorgeven van energiebesparende tips. 

Zoals vorige jaren kocht de prov. Oost-Vlaanderen opnieuw een aantal workshops REG aan bij Ecolife vzw en konden de begeleiders daarop gratis intekenen voor hun deelnemers (Foto onder).

De campagne ‘Energiejacht’ is absoluut noodzakelijk in onze maatschappij omdat heel wat burgers door onwetendheid teveel energie verbruiken. Toch zien we dikwijls dat mensen niet zo geneigd zijn om aan deze campagne deel te nemen terwijl gegarandeerd 10% of meer op elektriciteit en/ gas verbruik kan bespaard worden hoofdzakelijk door aanpassing van ons gedrag. Elke burger kan zich zelfs   individueel inschrijven op deze campagne via  www.energiejacht.be   

Het belang van de energiejacht campagne kunnen we als volgt aantonen:  de wetenschap leert ons dat de opwarming van de aarde binnen de 2°C moet blijven anders komen er onomkeerbare processen op gang zoals het afsmelten van ijskappen, stijging zeespiegel, veranderende regen en wind patronen enz. Om dit te bereiken moeten de industrielanden hun broeikasgasuitstoot met een factor 10 verminderen of tegen 2050 moet de uitstoot tien maal kleiner zijn dan vandaag. Het goede nieuws is dat er steeds meer rapporten verschijnen die aantonen dat dit een haalbare kaart is. Het slechte nieuws is dat een belangrijke speler als Europa, onder druk van de traditionele olie- en energie sector, terugdeinst om te kiezen voor het welzijn van onze toekomstige generaties en Vlaanderen blijft maar miljoenen uitgeven om ‘schone lucht te kopen’ in het buitenland ipv zelf de ‘koe bij de horens’ te vatten. 

In Feb.2014  stemde het Europees parlement voor 3 bindende maatregelen tegen 2030:

-  40% minder CO2 tegen 2030

-  30% hernieuwbare energie tegen 2030

-  40% Energiebesparing tegen 2030

In maart 2014 zullen de Europese staats- en regeringsleiders de knoop moeten door hakken. Maar zelfs met deze hogere ambities tegen 2030 komen we er echter nog niet tegen 2050. Daarvoor moeten we: 

-  60% minder broeikasgassen uitstoten

-  45% hernieuwbare energie realiseren

-  60% energiebesparing nastreven.

Energiebesparing of Rationeel Energieverbruik is hierbij de beste maatregel die we ons kunnen inbeelden en waaraan ieder van ons kan bijdragen zonder enig comfortverlies integendeel zelfs. We moeten met de Energiejacht campagne dus zeker nog meer groepen (reguliere en kansengroepen) bereiken en samen streven naar belangrijke energiebesparingen; dit omdat de realiteit van klimaatwijziging zich op meer en meer plekken in de wereld concreet aftekent, wat onze toekomstige generaties ernstig bedreigt. 

Voor meer info : Jenny.delaet@ugent.be    tussentijdse resultaten