Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Overal groeit het besef dat de manier waarop we energie en grondstoffen verslinden en afval produceren, de planeet vroeger dan later onleefbaar zal maken. De urgentie is er dus, maar veel mensen worstelen met de vraag hoe ze dat kunnen doen, hun manier van leven omgooien.

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, een initiatief van Indaver en de milieuorganisaties ABLLO en BBL, wil mensen, organisaties en bedrijven inspireren tot gedragsverandering door duurzame en vernieuwende projecten rond materialen- en energiebeheer te ondersteunen. Sinds 2007 gaf het Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, al 1 miljoen euro voor de vergroening van Vlaanderen.

http://www.fdme.be

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer lanceert jaarlijks een projectoproep

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer werd opgericht door Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en ABLLO vzw en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Fonds wil innovatieve projecten rond Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunen in het Vlaams Gewest.

De oproep richt zich op innovatieve of visionaire projecten die een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat uit naar projecten die vernieuwend of visionair zijn, een multiplicatoreffect hebben en tot stand komen in een innovatief partnerschap.

Een project ontvangt max. 25.000 euro.

Er is jaarlijks 125.000 euro beschikbaar.

Meer info

volgende webpagina van de Koning Boudewijnstichting:

http://www.fdme.be/meta-nav/regionale-oproep/

en ook   http://www.fdme.be/meta-nav/lokale-oproep/

Ondersteunde projecten en individuen

- 6 ondersteunde projecten in 2016

6 ondersteunde projecten in 2015

-OVERZICHTSBROCHURE 5 jaar Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer​​​​​​​

contactcentrum van de KBS: 070 233 065

perscontact Koning Boudewijnstichting:

Sarah Reyn

Brederodestraat 21, 1000 Brussel

reyn.s@kbs-frb.be, tel. 02 549 61 56

www.kbs-frb.be/  

Jaarlijks komen ook lokale projecten tot 2500 Euro aan de beurt !!

http://www.fdme.be/meta-nav/lokale-oproep/

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer