Mussenartikels uit ‘t Groene Waasland

-    Huismussen telweekend 2015
​​​​​​​

Het huismussentelweekend 2015 is alweer even achter de rug. De weergoden waren ons goedgezind en in vergelijking met het huismussentelweekend van 2014 mag deze activiteit zeker een succes genoemd worden. In 2014 werd de website van Vogelbescherming Vlaanderen gehackt en konden mensen nog enkel hun gegevens invoeren via de website van ABLLO vzw maar onze vernieuwde website vertoonde ook nog enkele kinderziektes. In 2015 stond alles goed op punt en kwamen er net geen 3000 eenduidige meldingen binnen. Tijd dus om er even bij stil te staan.

Jenny De Laet 
‘t  Groene Waasland 191: 8-10

 

-    Mussenteldag 2016

Door de warme maand maart, dachten we eerst dat het mussentelweekend op en 10 april 2016 te
laat zou zijn om nog betrouwbare gegevens op te leveren. Maar toen kwam de koude inval en de natuur viel stil. Bovendien was 9 en 10 april ook nog eens het laatste weekend van de paasvakantie en werd het mussentelweekend verlengd tot het volgende weekend. Dat bleek een goede zaak want nu kregen we zelfs nog iets meer meldingen binnen.

Jenny De Laet 
’t Groene Waasland 196: 29-30

 

-    Citizen science: Nationale Mussenteldag 2017

Het mussentelweekend 2017 ligt alweer een tijdje achter ons. Ondertussen zijn we druk bezig met een nieuw project waarbij we nestkasten ophangen in nog optimale populaties (> 10 huismuskoppels) in de steden Sint-Niklaas en Dendermonde. Op die manier willen we die populaties versterken en uitbreiden. We hopen dan dat jonge mussen door het aanbrengen van
groene stapstenen zich verspreiden naar kleine populaties in de omgeving en die dus ook versterken. Door de mussen te ringen en meten zullen we ze in detail opvolgen.

Jenny De Laet 

’t Groene Waasland 203: 12-13.

 

-    Groene stapstenen voor jonge huismussen

In het kader van het soortenbeschermingsproject om opnieuw meer mussen in onze steden te krijgen,
wil ABLLO vzw samen met alle partners groene stapstenen realiseren tussen 5 bestaande optimale populaties huismussen. Deze worden al geruime tijd in het oog gehouden en er hangen op elke locatie kasten voor de huismussen

Jenny De Laet 
’t Groene Waasland 206: 3

 

-    Eerste resultaten mussenteldag 2018 en groene stapstenen voor huismussen 

De Mussenteldag ging door in het paasweekend en er kwamen de weken erna nog steeds tellingen binnen, geen probleem want dan waren alle mussen nog steeds bezig met hun nest.  Alle gegevens die nu binnen zijn gekomen, geven een goed beeld van de broedpopulaties.  

Jenny De Laet 
’t Groene Waasland 207: 10-11


-    Uitbreiding ‘Groene stapstenen’ in Sint-Niklaas en Dendermonde

2019_GW_211_190315_groene_stapstenen_De_laet_J_p9

Door de ‘hete zomers’ die we te wachten staan, zal het ‘Stedelijke hitte effect’ in de toekomst stadsbewoners meer benadelen. Functioneel en optimaal stedelijk groen zal enerzijds het opwarmen van onze steden temperen en anderzijds ook de stedelijke biodiversiteit optimaliseren. Hierdoor wordt het aangenamer om in de stad te leven en helpen we mee aan een klimaatneutrale samenleving.
Om dit wetenschappelijk te onderbouwen, gebruiken wij de Koolmees en de Huismus als stedelijke
bio indicatoren in 2 projecten.

jenny De Laet 
t Groene Waasland 211: 9

 

-    Groen om ons te wapenen tegen hitte zomers

In de zomer van 2019 werd de 40 graden meermaals ruim overschreden. Je moet maar eens rondkijken: heel wat bomen beginnen nu al bladeren te verliezen, herfst in juli en augustus.

Jenny De Laet
’t Groene Waasland 213: 2-3

-    De toestand van de huismus in Vlaanderen anno 2019