Openbaar onderzoek ivm AZN tot 21 juni 2021

BERICHT IVM  ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan AZ Nikolaas 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan AZ Nikolaas samen met het ontwerp van planmilieueffectrapport, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 26 maart 2021, in het stadhuis ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen, en dit van 23 april 2021 tot en met 21 juni 2021. 
De ontwerpen zijn tijdens het openbaar onderzoek eveneens digitaal raadpleegbaar op www.sint-niklaas.be/aznikolaas

Bezwaren of opmerkingen worden schriftelijk of digitaal bezorgd aan de Gecoro, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, gecoro@sint-niklaas.be, of kunnen afgegeven worden in het stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, uiterlijk 21 juni 2021. 

Omwille van de coronamaatregelen wordt er digitaal een informatievergadering georganiseerd op 29 april 2021 om 19 uur via een teams live event. De link om aan de vergadering deel te nemen is dan ook te vinden op www.sint-niklaas.be/aznikolaas

Namens het college van burgemeester en schepenen….

*********************************************************************
ABLLO vzw vindt de verhuizing een slechte optie en bereidt een antwoord voor.

Zie ook het UITGEBREID OVERZICHT  ivm de verhuizing AZ Nikolaas :