Beleef een muziekwandeling door de Roomkouter

In HGW van januari 2021, stond een artikel over een muziekwandeling geschreven door Natuurpunt Waasland kern Scousele.

De individuele beschrijving van die muziekwandeling kan je hier downloaden

Aantal km: 2 km
Duur: tussen 1 uur en 1,5 uur.

Het is moeilijk met buggy’s en kinderwagens


​​​​​​​Roomkouter historiek:
Steendorp is bekend voor de ontginning van de natuurlijke kleilaag in de ondergrond. De voormalige Roomkoutergroeve was ondertussen een grote diepe vijver geworden.. Na de ontginning was de groeve jarenlang het onderwerp van een lokale maatschappelijke controverse. Meermaals werden pogingen ondernomen om de kleigroeve op te vullen met afvalmaterialen (o.a. baggerspecie), maar dit kon mede door de actieve inzet en verzet van de plaatselijke vzw Steendorp Leefruimte verhinderd worden. In de loop van 2004 werd besloten om de Roomkouter op te vullen met zand afkomstig van de werken voor de aanleg van het Deurganckdok te Doel. (2006 en 2007). De site is eigendom van de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. De Roomkouter is opgesplitst in 2 delen. Voor beide zones werd een beheerplan opgemaakt. Roomkouter-Noord (3 ha): wordt beheerd als parkgebied door het gemeentebestuur. Roomkouter-Zuid (14 ha): wordt beheerd als natuurgebied door de Vlaamse overheid. Dit betekent dat deze zone beschermd is en dat vooral aandacht besteed wordt aan de (ontwikkeling van de) natuur. Om de natuur een handje te helpen, werden een aantal ingrepen uitgevoerd, onder meer: heraanleg van de vijver, de aanleg van een zwaluwwand voor oeverzwaluwen en aanplantingen (zomereik, lijsterbes, hazelaar, meidoorn, …). Men kan er vrij wandelen. Enkel in het broedseizoen zijn sommige paden niet toegankelijk. Opgepast: er zijn geen honden toegelaten omdat er grazers op het terrein rondlopen.

zie ook : www.natuurpuntwaasland.be/index.php/roomkouter

Beleef een muziekwandeling door de Roomkouter Beleef een muziekwandeling door de Roomkouter
15-02-2021