Afkoppelen van de Dorpsbeek: Wat een gemiste kans in Sint-Gillis Waas

De bedoeling van dit project was nochtans zeer goed: het vermijden dat nog langer proper hemelwater in de riolering terecht komt, maar dat hemelwater af te voeren naar de Loeverbeek.

 

    

 

Helaas.

De nieuw gegraven omleidingsbeek heeft enkel en alleen een waterafvoerende functie gekregen, is erg smal en werd bovendien met hardhout (!) verstevigd over de hele lengte van enkele kilometer. Over een afstand van enkele honderden meters werd deze nieuwe beek zelfs ingebuisd (!!!) om toch maar geen vierkante meter landbouwgrond in te palmen. En dat terwijl de landbouw het eerste slachtoffer zal worden van de verdrogingsproblemen.

 

 

 

 

   

Er is zelfs geen bomenrij geplant, laat staan een trage weg langs de nieuwe beek gelegd. Dat zou nochtans het later onderhoud van deze beek erg vergemakkelijken én zou een hele mooie lokale wandeling in deze hoek van de gemeente mogelijk hebben gemaakt…

Nochtans staat in het bestuursakkoord van de gemeente Sint-Gillis Waas dat er aandacht zou komen voor het uitwerken van groenblauwe netwerken… Niks daarvan in dit project , helaas.

Wat zijn er hier kansen blijven liggen om biodiversiteit, recreatie en klimaatneutraliteit écht te ondersteunen. Alle experten, ook bij de gemeente zelf, pleiten voor vertraagde afvoer van hemelwater om het water meer kansen te geven in de bodem te kunnen dringen.

Het had dus helemaal anders gekund …. Alweer doodzonde….

 

 

 

Afkoppelen van de Dorpsbeek: Wat een gemiste kans in Sint-Gillis Waas
23-09-2020