Coherent klimaatbeleid starten is loonkloof écht verkleinen

De roep om de loonlasten fors te verlagen is groot. De tweespalt daarover neemt toe tussen werkgevers en werknemers (en tussen de met hen verbonden politieke partijen). Het NVA-model, versus het PS-model, weet U nog ?

 

artikel in  't groene waasland van september 2014

 

       Verschenen op  "De Wereld Morgen"    op dinsdag 22 juli 2014      auteurs :    Erik Rombaut, Evert Lagrou en Pascal Decker