OPEN BRIEF aan openVLD

​​​​​​​meccano grote kleine ring antwerpenKan u het bochtenwerk van sommige politieke partijen nog volgen? Vlak voor de verkiezingen heeft Open VLD het BAM-tracé radicaal afgezworen (na jarenlang voorstander te zijn geweest). ABLLOvzw was enerzijds verheugd voor het plotse “neen aan het BAMtracé”, maar in plaats van te pleiten voor de Meccano-bretel in het Waasland, kwam die Wase Grote Ring weer naar voren. Was door de zovele studies en onderzoeken niet voldoende aangetoond dat de Grote Ring de Antwerpse en Wase files onvoldoende zou oplossen?

Vandaar onderstaande open brief.

"In het Waasland volgt ABLLO vzw reeds decennia nauwgezet de mobiliteitsproblematiek van Antwerpen en de (Wase) omgeving. Zo hebben we meegewerkt vanaf 1978 aan de vele acties die zijn opgezet tegen de Grote Ring R2 in het Waasland, ook wel de verbinding Kallo – Haasdonk genoemd. In de periode van ’83 tot ’88 was deze strijd het hevigst. Alle Wase politici steunden ons omdat onze argumenten ernstig waren en omdat wij degelijke alternatieven uitwerkten.

Zo is de ombouw van de expressweg A11 (E34) tot volwaardige autosnelweg, vanaf Antwerpen Linkeroever tot voorbij Zelzate intussen een feit. Dat heeft echter 20 jaar geduurd!

De Kennedylaan R4 in Gent wordt ook omgebouwd tot autosnelweg. Zie ook het Masterplan 2020 voor Antwerpen van de Vlaamse Regering. Doorgaand vrachtverkeer kan dan vanaf Destelbergen van de overvolle E17 gehaald worden en via oa de R4 en de E34 naar de Antwerpse haven en verder worden omgeleid (en omgekeerd). Er is onlangs een voorstel gelanceerd om juist die doorgaande verkeersstromen voor zwaar verkeer te “verplichten” via Liefkenshoek te laten rijden onder andere met behulp van elektronische poorten.

Na de Antwerpse volksraadpleging hebben wij, samen met Ademloos en stRaten-generaal,  onmiddellijk  meegesleuteld aan het Meccano-plan. De westelijke bretel (tussen E17 en E34, Melsele –Zwijndrecht) ligt in ons Wase werkgebied. De vrijwaring van de open ruimte, de leefbaarheid voor de bewoners, de verkeerseconomische efficiëntie, de sanering van de Zwijndrechtse leefomgeving stonden centraal in het zoeken van een geschikt tracé.

Ook de overkapping van de Kleine Ring van Antwerpen wordt nu toch eindelijk au sérieux genomen. En nu eindelijk het Oosterweeltracé meer en meer tegenwind krijgt en echt begint te kraken, is ABLLOvzw verheugd te zien dat ook Uw partij Oosterweel/BAM afzweert.

Maar wij begrijpen helemaal niet dat U het oude en verslagen spook weer de kop doet opsteken : de Wase Grote Ring : 10 km autosnelweg door open ruimte. Gesitueerd vlak naast Haasdonk, Vrasene en een belangrijke wijk Tijskenshoek van Beveren.

Waarom wil openVLD nu precies de Wase Grote Ring opnieuw op de agenda plaatsen, als de zogenaamde westelijke bretel van Meccano die verkeersstromen ook zeer goed kan opvangen, maar dan wel zonder de nog resterende Wase open ruimte op te offeren? En trouwens, ook in de planMER van Oosterweel scoorde die Wase Grote Ring helemaal niet goed.

ABLLO vzw vond het niet opportuun om tijdens de verkiezingscampagne hierover  te reageren naar de pers. De hele mobiliteitsproblematiek is voor vele mensen al ingewikkeld genoeg. Maar nu, na verkiezingen, zullen wij alleszins niet bij de pakken blijven zitten. Ook de Antwerpse actiegroepen, met wie wij een goede samenwerking hebben, steunen ons daarin.

ABLLO vzw heeft Uw hele pleidooi gehoord en reageert verontwaardigd over het Wase Grote Ring - luik.

Daarom vraagt ABLLO vzw met aandrang een gesprek over die problematiek."

OPEN BRIEF aan openVLD