Variant Park-ziekenhuis

De zoektocht voor een nieuwe stek voor AZ Nikolaas (AZN) gaat voort. 

ABLLOvzw vindt dat binnenstedelijke locaties voorrang moeten krijgen omdat bestaande bindende beleidsplannen dat opleggen en omdat hiermee ook meer ruimtelijke kwaliteit kan gerealiseerd worden. 

Maar wat blijkt nu? Alle binnenstedelijke mogelijkheden zijn van tafel gegooid. 

Er is een enorm gebrek aan creativiteit. 

ABLLOvzw deed wel de oefening door mogelijkheden te combineren binnen het bestaande BPA Park en Laan. Daarin kan het parkziekenhuis wel ingeplant worden in combinatie met de atheneumsite, het bestaande park en het op te waarderen publiek domein.

 

Dus een variant van het Park-ziekenhuis, zonder te raken aan het Park zelf.

 

Klik hier voor de presentatie   (34 pagina's)