Veel volk op Ringlandfestival

Massa volk op Ringlandfestival duidelijk signaal aan nieuwe regering​​​​​​​

Vorig weekend lokte het Ringlandfestival maar liefst 15.000 mensen naar het park op het dak van de Craeybeckxtunnel: een duidelijke oproep aan de nieuwe Vlaamse regering om de overkapping van de Antwerpse ring op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Op deze symbolische locatie trad een hele resem artiesten gratis op, om zo de vraag naar de overkapping van de Antwerpse Ring te ondersteunen. Met de opbrengst van de drank- en eetstandjes zal Ringland verder studiewerk financieren.

De Ringlanders vroegen vorige week om een gesprek met de regeringsonderhandelaars, maar dat werd geweigerd. BBL en Natuurpunt werden wel ontvangen en wezen op het grote belang van de overkapping voor milieu en gezondheid in Antwerpen.

Deze week startte ook het openbaar onderzoek voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Oosterweelverbinding. Iedereen kan tot half augustus bezwaren en opmerkingen indienen bij het nu voorgestelde BAM-tracé, of een van de mogelijke alternatieven naar voren schuiven. Een overkapping van de ring is in dit RUP alvast niet voorzien. ABLLOvzw zal zeker een bezwaarschrift insturen.

http://www.ringland.be

 

Teken het bezwaarschrift: http://www.ademloos.be/petitie/grup-oosterweel

Veel volk op Ringlandfestival